Views
7 months ago

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Polonais

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Polonais

Ustawianie zegara 1

Ustawianie zegara 1 Naciśnij przycisk ON/OFF (Zasilanie). Aparat włączy się. • Chwilę potrwa zanim włączy się zasilanie i operacje będą możliwe. Czynności wstępne 16 PL Przycisk ON/OFF (Zasilanie) Wybierz opcję nastawienia 2 za pomocą v/V na przycisku sterowania, po czym naciśnij z. Format daty i czasu: Wybierz format wyświetlenia daty i czasu. Czas letni/zimowy: Wybierz czas letni/zimowy włączony/wyłączony. Data i czas: Nastawia datę i godzinę. Przycisk sterowania Nastaw wartość numeryczną i żądane opcje 3 nastawienia za pomocą v/V/b/B, po czym naciśnij z. • Północ jest oznaczona jako 12:00 AM, a południe jako 12:00 PM. 4 Wybrać [Dalej] i nacisnąć z.

5 Wybierz żądany region za pomocą b/B na przycisku sterowania, po czym naciśnij z. 6 Uwaga Wybrać [OK] i nacisnąć z. • Ten aparat nie posiada funkcji nakładania daty na zdjęcia. Używając programu „PMB” znajdującego się na CD-ROM (w zestawie) można drukować lub zapisywać zdjęcia ze wstawioną datą. Czynności wstępne x Ponowne nastawianie daty i godziny Naciśnij przycisk MENU, po czym wybierz (Nastaw.) t (Nastawienie zegara) (str. 49). 17 PL