Views
7 months ago

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Polonais

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Polonais

Nagrywanie/oglądanie

Nagrywanie/oglądanie obrazów Nagrywanie obrazów 1 Nastaw aparat na (Inteligentna auto regulacja), po czym naciśnij przycisk ON/OFF (Zasilanie). Aby nagrywać filmy, nastaw pokrętło trybu pracy na (Tryb filmu) (str. 30). Nagrywanie/oglądanie obrazów 2 3 4 Utrzymuj aparat nieruchomo, w sposób pokazany na rysunku. • Naciśnij przycisk T, aby wykonać powiększenie i przycisk W, aby zmniejszyć. Naciśnij spust migawki do połowy, aby nastawić ostrość. Ikona jest wyświetlana, co oznacza że działa funkcja stabilizacji obrazu SteadyShot. Kiedy obraz jest zogniskowany, słychać brzęczyk i zapala się wskaźnik z. Najkrótsza odległość fotografowania wynosi około 10 cm (W)/50 cm (T) (od obiektywu). Naciśnij całkowicie spust migawki. Obraz został nagrany. Przycisk ON/OFF (Zasilanie) Pokrętło trybu pracy Przycisk W/T (Zoom) Spust migawki Znacznik SteadyShot Blokada AE/AF 18 PL

Oglądanie zdjęć 1 Naciśnij przycisk (Odtwarzanie). Zostaje wyświetlony ostatni nagrany obraz. • Jeżeli obrazów z karty „Memory Stick Duo” nagranych w innych aparatach nie można odtwarzać w niniejszym aparacie, oglądaj je w [Widok katalogu] (str. 34). x Wybieranie następnego/ poprzedniego obrazu Wybierz obraz za pomocą B (następny)/ b (poprzedni) na przycisku sterowania. x Kasowanie obrazu 1 Naciśnij przycisk (Kasuj). 2 Wybierz [Ten obraz] za pomocą v na przycisku sterowania, po czym naciśnij z. Przycisk (Odtwarzanie) Przycisk sterowania Nagrywanie/oglądanie obrazów x Powracanie do nagrywania obrazów Wciśnij spust migawki do połowy. x Wyłączanie aparatu Naciśnij przycisk ON/OFF (Zasilanie). Przycisk sterowania Przycisk (Kasuj) 19 PL