Views
8 months ago

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Polonais

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Polonais

Ogniskowanie na twarzy

Ogniskowanie na twarzy obiektu (Wykrywanie twarzy) Naciśnij przycisk MENU. 1 Wybierz (Wykrywanie 2 twarzy) za pomocą v/V/b/B na przycisku sterowania t żądany tryb t z. (Wyłącz): Nie używa wykrywania 24 PL Aparat wykrywa twarz obiektu i nastawia na nią ostrość. Możesz wybrać obiekt mający pierwszeństwo podczas ogniskowania. Przycisk MENU twarzy. (Auto): Automatycznie wybiera priorytetową twarz i nastawia na niej ostrość. (Priorytet dziecka): Wykrywa i fotografuje z priorytetem na twarzy dziecka. (Priorytet dorosłego): Wykrywa i fotografuje z priorytetem na twarzy dorosłego. zRejestracja priorytetowej twarzy (Pamięć wybranej twarzy) 1 Naciśnij z na przycisku sterowania podczas wykrywania twarzy. Twarz po lewej stronie zostaje zarejestrowana jako twarz priorytetowa, a ramka zmienia kolor na pomarańczowy . 2 Za każdym naciśnięciem z, twarz priorytetowa przesuwa się o jedną twarz w prawo. Naciśnij kilkakrotnie z, aż pomarańczowa ramka ( ) będzie na twarzy, którą chcesz zarejestrować. 3 Aby anulować rejestrację twarzy (Wyłącz), przesuń pomarańczową ramkę na twarz, która jest najbardziej na prawo, po czym naciśnij ponownie z.

Fotografowanie w zbliżeniu (Makro) Możesz na zdjęciach w zbliżeniu uchwycić na obrazie piękno małych obiektów, na przykład insektów lub kwiatów. 1 Naciśnij (Makro) na przycisku sterowania, po czym wybierz żądany tryb za pomocą b/B t z. (Auto): Aparat ogniskuje automatycznie, od dalekich obiektów do zbliżeń. Aparat powinien być normalnie w tym trybie. (Makro włączone): Aparat ogniskuje z priorytetem obiektów znajdujących się blisko. Włącz tryb makro gdy fotografujesz obiekty z bliska. Uwaga • Tryb makro jest stały i nastawiony na [Auto], gdy aparat jest w trybie inteligentnej auto regulacji lub w trybie filmu. Używanie samowyzwalacza 1 2 Naciśnij (Samowyzw) na przycisku sterowania, po czym wybierz żądany tryb za pomocą v/ V t z. (Samowyzw wyłączony): Bez użycia samowyzwalacza. (Samowyzw 10sek): Fotografowanie zaczyna się z 10-sekundowym opóźnieniem. Użyj tego nastawienia, jeśli chcesz dołączyć siebie do zdjęcia. Aby anulować, nacisnąć ponownie. (Samowyzw 2sek): Fotografowanie zaczyna się z dwusekundowym opóźnieniem. Służy to zapobieganiu rozmazania spowodowanego niestabilnością podczas wciskania spustu migawki. Naciśnij spust migawki. Lampka samowyzwalacza miga i słychać sygnał dźwiękowy aż do uruchomienia się migawki. Używanie funkcji nagrywania 25 PL