Views
9 months ago

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Polonais

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Polonais

Jeżeli posiadasz

Jeżeli posiadasz drukarkę zgodną z PictBridge, możesz drukować zdjęcia, wykonując następującą procedurę. Najpierw nastaw aparat tak, aby umożliwić połączenie USB między aparatem i drukarką. Drukowanie zdjęć 1 Włącz drukarkę. 2 3 4 Uwaga 38 PL Połącz aparat z drukarką za pomocą uniwersalnego kabla połączeniowego (w zestawie). Po wykonaniu połączenia pojawi się wskaźnik . Naciśnij MENU t (Druk) za pomocą v/V/b/B na przycisku sterowania t żądany tryb t z. (Ten obraz): Drukuj aktualnie wyświetlany obraz. (Wiele obrazów): Naciśnij b/B, aby wyświetlić obraz, po czym z. Wybierz żądaną opcję nastawienia, po czym [OK] t z. Zdjęcie zostaje wydrukowane. Przycisk MENU • Jeżeli połączenie z drukarką okazało się niemożliwe, nastaw [Połączenie USB] w (Główne nastawienia) na [PictBridge]. zDrukowanie w punkcie usługowym W punkcie usługowym nie można drukować bezpośrednio z aparatu zdjęć zapisanych w pamięci wewnętrznej. Należy skopiować zdjęcia na kartę „Memory Stick Duo”, po czym zanieść kartę „Memory Stick Duo” do punktu usługowego. Sposób kopiowania: Naciśnij MENU t (Nastaw.) t (Narzędzie "Memory Stick") t [Kopiuj] t [OK]. Skonsultuj się z punktem usługowym drukującym zdjęcia, aby uzyskać szczegółowe informacje.

zNakładanie dat na obrazy Wśród funkcji tego aparatu nie ma funkcji nakładania daty na obraz. Chodzi o to, aby data nie została zdublowana w procesie druku. Drukowanie w punkcie usługowym: Można poprosić o druk obrazów z nałożoną datą. Skonsultuj się z punktem usługowym drukującym zdjęcia, aby uzyskać szczegółowe informacje. Drukowanie w domu: Podłącz do drukarki zgodnej z PictBridge i naciśnij przycisk MENU, po czym nastaw [Druk] t [Data] na [Data] lub [Dzień&Godz]. Nakładanie dat na obrazy przy użyciu PMB: Po zainstalowaniu na komputerze (str. 41) dostarczonego oprogramowania „PMB”, można bezpośrednio nałożyć datę na obraz. Należy jednak pamiętać, że podczas druku obrazów z nałożoną datą, może ona zostać zdublowana w zależności od nastawień drukarki. Szczegółowe informacje o „PMB”, zobacz „PMB Guide” (str. 42). Podłączanie do innych urządzeń 39 PL