Views
8 months ago

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Polonais

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Polonais

x Nabíjecí doba Plná

x Nabíjecí doba Plná nabíjecí doba Zhruba 330 min. Normální nabíjecí doba Zhruba 270 min. Začátek Poznámky • Výše uvedená tabulka uvádí dobu požadovanou pro plné nabití vybitého bloku akumulátorů při teplotě 25°C. Nabíjení může trvat i déle, to závisí na podmínkách používání a okolnostech. • Připojte nabíječku k nejbližší síťové zásuvce. • Po skončeném nabíjení odpojte napájecí kabel ze zásuvky a blok akumulátorů vyjměte z nabíječky. • Ujistěte se, že používáte blok akumulátorů nebo nabíječku opravdu vyrobené společností Sony. x Životnost akumulátoru a počet snímků, které lze nahrát nebo prohlížet Pořizování fotografií Prohlížení fotografií Doba provozu bloku akumulátorů (min.) Počet snímků DSC-W290 Zhruba 150 Zhruba 300 DSC-W270/W275 Zhruba 165 Zhruba 330 DSC-W290 Zhruba 340 Zhruba 6800 DSC-W270/W275 Zhruba 400 Zhruba 8000 Způsob měření je založen na standardu CIPA. (CIPA: Camera & Imaging Products Association) Poznámka • Životnost akumulátoru a počet snímků se může lišit podle nastavení fotoaparátu. zPoužívání fotoaparátu v zahraničí Fotoaparát, nabíječku (přiložena) a adaptér AC AC-LS5K (prodává se samostatně) můžete používat ve všech zemích a regionech, kde je střídavé napětí v síti v rozmezí 100 V až 240 V s frekvencí 50/60 Hz. Nepoužívejte elektronický transformátor (cestovní převodník). Může to způsobit poruchu. 12 CZ

Vkládání bloku akumulátorů a karty „Memory Stick Duo“ (prodává se samostatně) 1 Otevřete kryt. Začátek 2 3 Vložte kartu „Memory Stick Duo“ (prodává se samostatně). Kartu „Memory Stick Duo“ vkládejte tak, aby strana s konektory směřovala k objektivu, a zasuňte, až zaklapne. Vložte blok akumulátorů. Vložte akumulátor stisknutím páčky ve směru šipky. 4 Zavřete kryt. 13 CZ