Views
7 months ago

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Polonais

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Polonais

Nastavení hodin 1

Nastavení hodin 1 Stiskněte tlačítko ON/OFF (napájení). Fotoaparát se zapne. • Chvíli trvá, než se napájení zahájí a lze pracovat. Začátek 2 Vyberte položku nastavení pomocí v/V na ovládacím tlačítku a pak stiskněte z. Formát data a času: Vyberte formát zobrazení data a času. Letní čas: Vyberte zapnutí nebo vypnutí letního času. Datum a čas: Nastavuje datum a čas. Tlačítko ON/OFF (napájení) Ovládací tlačítko 16 CZ 3 4 Nastavte číselnou hodnotu a požadované nastavení pomocí v/V/b/B a pak stiskněte z. • Půlnoc je zobrazena jako 12:00 AM a poledne jako 12:00 PM. Zvolte [Jdi na další] a pak stiskněte z.

5 Vyberte požadovanou oblast pomocí b/B na ovládacím tlačítku a pak stiskněte z. 6 Zvolte [OK] a pak stiskněte z. Začátek Poznámka • Tento fotoaparát nemá funkci pro přidávání data na snímky. Pomocí aplikace „PMB“ z disku CD-ROM (přiložen) můžete tisknout nebo uložit snímky s datem. x Opětovné nastavení data a času Stiskněte tlačítko MENU a pak vyberte (Nastav.) t (Nastavení hodin) (str. 48). 17 CZ