Views
1 month ago

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Polonais

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Polonais

Nahrávání/prohlížení snímků Pořizování snímků Nahrávání/prohlížení snímků 1 2 3 4 Nastavte fotoaparát na (Inteligentní autom.nastav.) a pak stiskněte tlačítko ON/OFF (napájení). Pro snímání videa nastavte ovladač režimů na (Režim videa) (str. 30). Držte fotoaparát pevně tak, jak je to na obrázku. • Stisknutím tlačítka T snímek přibližte, stisknutím tlačítka W přiblížení zrušte. Stisknutím tlačítka spouště napůl zaostříte. Zobrazí se , indikující, že SteadyShot je aktivní. Když je obraz zaostřený, ozve se pípnutí a rozsvítí se indikátor z. Nejkratší vzdálenost pro snímání je asi 10 cm (na straně W) a 50 cm (na straně T) (od objektivu). Zcela stiskněte tlačítko spouště. Snímek je zaznamenán. Tlačítko ON/OFF (napájení) Ovladač režimů Tlačítko transfokace W/T Tlačítko spouště Značka SteadyShot Zámek AE/AF 18 CZ

Prohlížení snímků 1 Stiskněte tlačítko (přehrávání). Zobrazí se poslední pořízený snímek. • Když snímky na kartě „Memory Stick Duo“ nahrané jinými fotoaparáty nelze v tomto fotoaparátu přehrávat, prohlédněte si je v [Přehled složek] (str. 34). x Výběr následujícího/ předchozího snímku Vyberte snímek pomocí B (další)/ b (předchozí) na ovládacím tlačítku. Tlačítko (přehrávání) Ovládací tlačítko Nahrávání/prohlížení snímků x Vymazání snímku 1 Stiskněte tlačítko (Vymazat). 2 Vyberte [Tento snímek] pomocí v na ovládacím tlačítku a pak stiskněte z. x Návrat ke snímání Zpola stiskněte tlačítko spouště. x Vypnutí fotoaparátu Stiskněte tlačítko ON/OFF (napájení). Ovládací tlačítko Tlačítko (Vymazat) 19 CZ