Views
8 months ago

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Polonais

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Polonais

Využívání funkcí

Využívání funkcí snímání Zobrazení minimálního množství indikátorů (Snadné fotografování) Tento režim redukuje minimální počet nastavení. Velikost textu se zvýší a indikátory budou lépe vidět. 1 Nastavte ovladač režimů na (Snadné fotografování). Činnost Změna Samospoušť Stiskněte na ovládacím tlačítku t Vyberte [Samospoušť 10 s] nebo [Samospoušť vypnutá]. Velik. snímku Stiskněte MENU t Vyberte [Velká] nebo [Malá] z [Velik. snímku]. Blesk Stiskněte na ovládacím tlačítku t Vyberte [Automatický blesk] nebo [Blesk vypnut]/Stiskněte MENU t [Blesk] t Vyberte [Auto] nebo [Vyp.]. zRežim snadného prohlížení Když stisknete tlačítko (přehrávání) a ovladač režimů bude nastaven na (Snadné fotografování), text na obrazovce přehrávání bude větší a zřetelnější. Funkce, které lze používat, jsou však omezené. Tlačítko (Vymazat): Můžete vymazat aktuálně zobrazený snímek. Vyberte [OK] t z. Tlačítko MENU: Aktuálně zobrazený snímek můžete vymazat pomocí [Vymazání jednoho snímku] a všechny snímky ve složce pomocí [Vymazání všech snímků]. 20 CZ

Detekce úsměvů a automatické snímání (snímání úsměvu) 1 Stiskněte tlačítko (úsměv). 2 Čekání na detekci úsměvu. Když úroveň úsměvu překročí bod b na indikátoru, fotoaparát pořídí snímek automaticky. Pokud znovu stisknete tlačítko (úsměv), snímání úsměvu bude ukončeno. • I když při snímání úsměvu stisknete tlačítko spouště, fotoaparát pořídí snímek a pak se vrátí do režimu snímání úsměvu. Tlačítko (úsměv) Rámeček detekce obličeje Indikátor citlivosti detekce úsměvu Využívání funkcí snímání zRady pro lepší snímání úsměvů 1 Nezakrývejte si oči ofinou. 2 Snažte se nastavit obličej před fotoaparát a zůstat ve stejné poloze. Detekce je pravděpodobnější při zúžených očích. 3 Úsměv by měl být zřetelný a ústa mírně otevřená. Je snazší detekovat úsměv, když jsou vidět zuby. 21 CZ