Views
7 months ago

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Polonais

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Polonais

Fotoaparát detekuje

Fotoaparát detekuje obličej osoby a zaostří na něj. Můžete si vybrat, na který objekt se bude primárně ostřit. Zaostření na obličej (Detekce obličejů) Stiskněte tlačítko MENU. 1 Vyberte (Detekce obličejů) 2 pomocí v/V/b/B na ovládacím tlačítku t požadovaný režim t z. (Vyp.): Nepoužívá detekci obličejů. (Auto): Automaticky vybere a opakovaně z, až se oranžový rámeček ( 24 CZ Tlačítko MENU zaostří na prioritní obličej. (Priorita dětí): Detekuje a snímá s prioritou dětského obličeje. (Priorita dospělých): Detekuje a snímá s prioritou na obličej dospělého. zRegistrace prioritního obličeje (paměť zvoleného obličeje) 1 V průběhu detekce obličejů stiskněte z na ovládacím tlačítku. Obličej nejvíc vlevo je registrován jako prioritní a rámeček se změní na oranžový . 2 Při každém stisknutí z se prioritní obličej posune o jeden doprava. Tiskněte ) dostane na obličej, který chcete zaregistrovat. 3 Ke zrušení registrace obličeje (vypnutí) posuňte oranžový rámeček na obličej nejvíc vpravo a pak znovu stiskněte z.

Fotografování blízkých předmětů (Makro) Můžete zaznamenávat krásné přiblížené snímky malých objektů, například hmyzu nebo květin. 1 Stiskněte (Makro) na ovládacím tlačítku a pak vyberte požadovaný režim pomocí b/B t z. (Auto): Fotoaparát upraví ostření automaticky od vzdálených až po velmi blízké objekty. Pro většinu snímků ponechte fotoaparát v tomto režimu. (Makro zapnuto): Fotoaparát upraví ostření s prioritou na velmi blízké objekty. Při snímání velmi blízkých objektů nastavte makro na zapnuto. Poznámka • Když je fotoaparát v režimu inteligentního automatického nastavení nebo režimu videa, je režim makro nastaven na [Auto]. Použití samospouště 1 2 Stiskněte (Samospoušť) na ovládacím tlačítku a pak vyberte požadovaný režim pomocí v/V t z. (Samospoušť vypnutá): Bez použití samospouště. (Samospoušť 10 s): Snímání začne s 10sekundovým zpožděním. Pokud chcete být také na snímku, využijte tohoto nastavení. Chcete-li volbu zrušit, znovu stiskněte . (Samospoušť 2 s): Snímání začne s dvousekundovým zpožděním. To zabrání rozmazání vlivem nestability při stisknutí spouště. Stiskněte tlačítko spouště. Dokud závěrka nespustí, bliká kontrolka samospouště a zní pípání. Využívání funkcí snímání 25 CZ