Views
9 months ago

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Polonais

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Polonais

Výběr režimu blesku

Výběr režimu blesku Stiskněte (Blesk) na ovládacím 1 tlačítku a pak vyberte požadovaný režim pomocí b/B t z. Poznámky Změna zobrazení na displeji Stiskněte DISP (zobrazení na 1 displeji) na ovládacím tlačítku a pak vyberte požadovaný režim pomocí v/V. zNastavení histogramu a jasu 26 CZ (Automatický blesk): Bliká při nedostatečném světle nebo protisvětle. (Blesk zapnut): Blesk vždy pracuje. (Pomalá synchro (blesk zap)): Blesk vždy pracuje. Za špatných světelných podmínek je rychlost závěrky pomalá, aby se na snímku zachytilo i pozadí, které je mimo dosah světla blesku. (Blesk vypnut): Blesk nepracuje. • Když je fotoaparát v režimu inteligentního automatického nastavení, není k dispozici [Blesk zapnut] a [Pomalá synchro (blesk zap)]. • Při snímání série nebo expoziční řady nelze použít blesk. (Jas + jen snímek): Nastaví jasnější displej a zobrazí pouze snímky. (Jas + histogram): Nastaví jasnější displej a zobrazí graf jasu snímku. (Jasná): Nastaví jasnější displej a zobrazí informace. (Normální): Nastaví displej na standardní jas a zobrazí informace. Histogram je graf udávající rozdělení jasů ve snímku. Tento grafický ukazatel indikuje jasný obraz, je-li zešikmen doprava, a tmavý obraz, je-li zešikmen doleva. • Pokud si prohlížíte snímky v jasném venkovním světle, zjasněte displej. Za takových podmínek se však akumulátor může vybíjet rychleji.

Výběr velikosti snímku podle použití Velikost snímku určuje velikost obrazového souboru, který se nahraje, když pořídíte snímek. Čím větší je velikost snímku, tím detailněji bude reprodukován při tisku na papír velkého formátu. Čím menší je velikost snímku, tím více snímků můžete nahrát. Vyberte velikost snímku, která vyhovuje způsobu, jakým si budete snímky prohlížet. 1 Stiskněte tlačítko MENU. 2 Vyberte (Velik. snímku) pomocí v/V/b/B na ovládacím tlačítku t požadovaná velikost t z. Velikost snímku Pokyny pro použití Počet snímků (4000×3000) Pro obrázky do velikosti A3+ Méně Tlačítko MENU Tisk Jemný Využívání funkcí snímání (3264×2448) Pro obrázky do velikosti A3 (2592×1944) Pro obrázky do velikosti A4 (2048×1536) Pro obrázky do velikosti L/2L (640×480) Pro přílohy k e-mailům (4000×2672) Poměr stran 3:2 jako u fotografií a pohlednic (4000×2248) K prohlížení na televizoru s vysokým rozlišením. (1920×1080) Více Méně Méně Více Hrubý Jemný Jemný Hrubý 27 CZ