Views
8 months ago

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Polonais

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Polonais

Používání funkcí

Používání funkcí prohlížení Prohlížení zvětšeného snímku (transfokátor přehrávání) 1 2 Stisknutím tlačítka (přehrávání) zobrazte snímek a pak stiskněte tlačítko (transfokace při přehrávání). Snímek je ve svém středu zvětšen dvakrát. Upravte rozsah transfokace a polohu. Tlačítko : Přiblíží. Tlačítko W přepínače W/T (transfokace): Oddálí. v/V/b/B na ovládacím tlačítku: Upravuje polohu. Ukazuje zobrazenou oblast z celého snímku Hledání snímku (přehled snímků) 1 2 Stisknutím tlačítka (přehrávání) zobrazíte snímek a pak stiskněte tlačítko (přehled snímků). • Opětovným stiskem tlačítka (přehled snímků) zobrazíte obrazovku přehledu s ještě více snímky. Vyberte snímek pomocí v/V/b/ B na ovládacím tlačítku. • Chcete-li zobrazit snímky opět jednotlivě, stiskněte z. 32 CZ

Prohlížení snímků s hudbou (Prezentace) 1 Stisknutím tlačítka (přehrávání) zobrazte statický snímek a pak stiskněte tlačítko MENU. 2 Vyberte (Prezentace) pomocí v/V/b/B na ovládacím tlačítku a pak stiskněte z. Tlačítko MENU 3 Vyberte [Start] pomocí v na ovládacím tlačítku a pak stiskněte z. Začne prezentace. • K ukončení prezentace stiskněte z. zVýběr hudby na podbarvení Na přehrávání při prezentaci lze do fotoaparátu přenést požadovaný hudební soubor z CD nebo ze souborů MP3. Pro přenos hudebních souborů nainstalujte do počítače „Music Transfer“ (přiložen) (str. 40) a pak se řiďte následujícími kroky. 1 Stiskněte MENU t (Nastav.) t (Hlavní nastavení) t [Stáhnout hudbu] t [OK]. 2 Proveďte spojení USB mezi fotoaparátem a počítačem. 3 Spusťte aplikaci „Music Transfer“ a pracujte s ní. Podrobnosti o aplikaci „Music Transfer“ viz nápověda k aplikaci „Music Transfer“. Používání funkcí prohlížení 33 CZ