Views
7 months ago

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Polonais

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Polonais

3 4 Stiskněte MENU t

3 4 Stiskněte MENU t (Tisk) pomocí v/V/b/B na ovládacím tlačítku t požadovaný režim t z. (Tento snímek): Vytiskne aktuálně zobrazený snímek. (Více snímků): Stiskněte b/B pro zobrazení snímku a pak z. Vyberte požadovanou položku nastavení a pak [OK] t z. Snímek je vytištěn. Tlačítko MENU Poznámka • Pokud nebylo možné se k tiskárně připojit, zkontrolujte, zda jste nastavili [Spojení USB] v (Hlavní nastavení) na [PictBridge]. zTisk v provozovně Snímky uložené ve vnitřní paměti nelze v provozovně poskytující fototiskové služby vytisknout přímo z fotoaparátu. Snímky zkopírujte na kartu „Memory Stick Duo“ a poté vezměte kartu „Memory Stick Duo“ do provozovny. Jak kopírovat: Stiskněte MENU t (Nastav.) t (Nástroj "Memory Stick") t [Kopírovat] t [OK]. Podrobnosti zjistíte ve vaší provozovně fototiskových služeb. zDatum na snímcích Fotoaparát nemá funkci pro umísťování data na snímek. To proto, aby nedocházelo k duplikaci data při tisku. Tisk v provozovně: Můžete požádat, aby na snímky vytiskli datum. Podrobnosti zjistíte ve vaší provozovně fototiskových služeb. Tisk doma: Připojte k tiskárně vyhovující standardu PictBridge, stiskněte tlačítko MENU a pak nastavte [Tisk] t [Datum] na [Datum] nebo [Den+čas]. Umísťování data na snímky pomocí aplikace PMB: Pomocí přiložené aplikace „PMB“ instalované v počítači (str. 40) můžete přímo vkládat datum na snímky. Pokud však budete snímky s datem tisknout, je možné, že vlivem nastavení tiskárny bude datum vytištěno dvakrát. Podrobnosti k aplikaci „PMB“ viz „PMB Guide“ (str. 41). 38 CZ

Používání fotoaparátu s počítačem x Používání aplikace „PMB (Picture Motion Browser)“ Nahrané snímky si můžete vychutnat lépe než kdy předtím díky aplikaci „PMB“, která je obsažena na disku CD-ROM (přiložen). K práci se snímky tam kromě dále uvedených funkcí naleznete ještě spoustu dalších. Podrobnosti naleznete v „PMB Guide“ (str. 41). Import do počítače Zpracovatelé digitálních médií Odeslání snímků zpracovatelům digitálních médií. Tisk Tisk snímků se značkou data. Export do fotoaparátu Exportování snímků na kartu „Memory Stick Duo“ a jejich prohlížení. Kalendář Prohlížení snímků v kalendáři. CD/DVD Tvorba datového disku pomocí vypalovací jednotky CD nebo DVD. Připojování k dalším zařízením Poznámka • „PMB“ není kompatibilní s počítači Macintosh. 39 CZ