Views
8 months ago

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Slovaque

x Použitie fotoaparátu

x Použitie fotoaparátu s vašim počítačom Macintosh Zábery môžete kopírovať do počítača Macintosh. Softvér „PMB“ však nie je kompatibilný. Po exportovaní záberov na pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ si ich môžete prezerať v režime [Folder View]. Do počítača Macintosh môžete nainštalovať aplikáciu „Music Transfer“. Odporúčané počítačové prostredie Pre počítač pripojený k fotoaparátu sa odporúča nasledujúce prostredie. Odporúčané prostredie pre importovanie záberov OS (predinštalovaný): Mac OS 9.1/9.2/ Mac OS X (v10.1 až v10.5) Konektor USB: Štandardne k dispozícii Odporúčané prostredie pre používanie aplikácie „Music Transfer“ OS (predinštalovaný): Mac OS X (v10.3 až v10.5) Pamäť: 64 MB alebo viac (odporúča sa 128 MB alebo viac) Pevný disk (Miesto na disku potrebné na inštaláciu): Približne 50 MB 42 SK

Zmena nastavení fotoaparátu Zmena zvuku pri obsluhe Môžete nastaviť zvuk vydávaný pri činnosti fotoaparátu. 1 Stlačte tlačidlo MENU. 2 Zvoľte (Settings) pomocou V na ovládacom tlačidle a potom stlačte z. Tlačidlo MENU 3 Zvoľte (Main Settings) pomocou v/V/b/B na ovládacom tlačidle a potom stlačte [Beep] t požadovaný režim t z. Shutter: Po stlačení spúšte zaznie zvuk spúšte. High/Low: Pri stlačení ovládacieho tlačidla/spúšte zaznie pípnutie/zvuk spúšte. Ak chcete znížiť hlasitosť, zvoľte [Low]. Off: Vypne pípnutie/zvuk spúšte. Zmena nastavení fotoaparátu 43 SK