Views
8 months ago

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Slovaque

Zobrazuje funkcie,

Zobrazuje funkcie, ktoré sú k dispozícii pre jednoduché nastavenie, ak je fotoaparát v režimoch snímania alebo prehrávania. Na displeji sa zobrazujú len Použitie položiek MENU položky, ktoré sú pre daný režim dostupné. Výberom na predvolené hodnoty. 1 2 x MENU v režime snímania Položka Popis Movie shooting mode Image Size REC Mode EV (–2,0EV až +2,0EV) ISO 44 SK (Settings) t [Main Settings] t [Initialize] inicializujete nastavenia Stlačením tlačidla MENU zobrazte obrazovku ponuky. Zvoľte požadovanú položku ponuky pomocou v/V/b/B na ovládacom tlačidle. Počas prehrávania potvrďte stlačením z. Stlačením tlačidla MENU vypnite obrazovku ponuky. 3 Nastavenia sa zmenia podľa režimu scény videozáznamu. ( Auto/ High Sensitivity/ Underwater) Nastavuje veľkosť záberu. ( / / / / / / / ) ( 1280×720(Fine)/ 1280×720(Standard)/ VGA) Umožňuje zvoliť spôsob nepretržitého snímania ( Normal/ Burst/BRK±0.3EV, BRK±0.7EV, BRK±1.0EV) Ručne nastavuje expozíciu. Slúži na výber svetelnej citlivosti. (Auto/ISO 80 až ISO 3200) Tlačidlo MENU

Položka White Balance Underwater White Balance Focus Metering Mode Scene Recognition Smile Detection Sensitivity Face Detection Flash Level Anti Blink Red Eye Reduction DRO Color Mode SteadyShot (Settings) Popis Upravuje farebné tóny podľa okolitých svetelných podmienok. ( Auto/ Daylight/ Cloudy/ Fluorescent Light 1, Fluorescent Light 2, Fluorescent Light 3/n Incandescent/ Flash) Upravuje farby pri snímaní pod vodou. ( Auto/ Underwater 1, Underwater 2) Zmení spôsob zaostrenia. ( Multi AF/ Center AF/ Spot AF/0.5 m/1.0 m/3.0 m/7.0 m/ ) Nastavuje, ktorá časť objektu sa má odmerať, aby sa určila expozícia. ( Multi/ Center/ Spot) Automaticky rozpozná podmienky snímania a potom nasníma záber. ( Auto/ Advanced) Slúži na nastavenie úrovne citlivosti pre rozpoznanie úsmevu. ( Big Smile/ Normal Smile/ Slight Smile) Umožňuje zvoliť prioritný objekt pre úpravu zaostrenia pri použití funkcie rozpoznania tváre. ( Off/ Auto/ Child Priority/ Adult Priority) Upravuje intenzitu blesku. ( / Standard/ ) Nastavuje funkciu Anti Blink. ( Auto/ Off) Znižuje efekt červených očí. ( Auto/ On/ Off) Slúži na optimalizáciu jasu a kontrastu. ( Off/ DRO standard/ DRO plus) Zmení živosť záberu alebo pridá špeciálne efekty. ( Normal/ Vivid/ Sepia/ B & W) Umožňuje zvoliť režim pre potlačenie rozmazaného obrazu. ( Shooting/ Continuous/ Off) Umožňuje zmeniť nastavenia fotoaparátu. Zmena nastavení fotoaparátu 45 SK