Views
8 months ago

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Slovaque

x MENU v režime

x MENU v režime prezerania Položka Popis (Slideshow) (Date List) (Event List) (View Mode) (Filter by Faces) (Add / Remove Favorites) (Retouch) (Multi-Purpose Resize) (Delete) (Protect) (Print) (Rotate) (Select Folder) (Settings) 46 SK Slúži na postupné prehrávanie záberov spolu s efektmi a hudbou. Vyberá zoznam dátumov prehrávania. Vyberá skupinu udalostí, ktorá sa má prehrať. Prepína režimy prezerania. ( Date View/ Event View/ Favorites/ Folder View) Slúži na prehrávanie záberov filtrovaných podľa určitých podmienok. ( Off/ All people/ Children/ Infants/ Smiles) Pridáva zábery do obľúbených položiek alebo ich odtiaľ odstraňuje. ( This Image/ Multiple Images/ Add All in Date Range*/ Remove All in Date Range*) * Zobrazený text sa odlišuje podľa režimu prezerania. Retušuje statické zábery. ( Trimming/ Red Eye Correction/ Unsharp masking/ Soft Focus/ Partial Color/ Fisheye Lens/ Cross Filter/ Radial Blur/ Retro/ Happy Faces) Zmení veľkosť záberu podľa použitia. ( HDTV/ Blog/E-mail) Vymaže zábery. ( This Image/ Multiple Images/ All in Date Range*) * Zobrazený text sa odlišuje podľa režimu prezerania. Chráni proti nechcenému vymazaniu. ( This Image/ Multiple Images) Pridá značku poradia tlače k záberu na pamäťovej karte „Memory Stick Duo“, ktorý chcete vytlačiť. ( This Image/ Multiple Images) Vytlačí zábery použitím tlačiarne kompatibilnej s PictBridge. ( This Image/ Multiple Images) Pootočí statický záber. Umožňuje zvoliť priečinok na prezeranie záberov. Umožňuje zmeniť iné nastavenia ako nastavenia snímania.

Použitie položiek (Settings) Môžete zmeniť preddefinované nastavenia. Položka (Shooting Settings) sa zobrazí len vtedy, keď boli nastavenia zadané z režimu snímania. 1 Stlačením tlačidla MENU zobrazte obrazovku ponuky. 2 Zvoľte (Settings) pomocou V na ovládacom tlačidle a potom stlačte z. Tlačidlo MENU 3 Zvoľte požadovanú položku pomocou v/V/b/B na ovládacom tlačidle a potom stlačte z. Stlačením tlačidla MENU vypnite obrazovku nastavenia. 4 Kategória Položka Popis (Shooting Settings) AF Illuminator Grid Line Digital Zoom Conversion Lens Auto Orientation Auto Review AF iluminátor osvetľuje snímaný objekt, aby sa umožnilo jeho jednoduchšie zaostrenie v nedostatočných svetelných podmienkach. Umožňuje nastaviť, či sa na displeji majú alebo nemajú zobrazovať čiary mriežky. Zvolí režim digitálnej transfokácie. Používa sa na dosiahnutie optimálneho zaostrenia pri nasadení konverzného objektívu. Keď natočíte fotoaparát s cieľom nasnímať (zvislý) záber typu portrét, fotoaparát zaznamená zmenu svojej polohy a záber zobrazí v polohe typu portrét. Zobrazí nasnímaný záber na displeji na približne dve sekundy ihneď po nasnímaní statického záberu. Zmena nastavení fotoaparátu 47 SK