Views
8 months ago

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Slovaque

Indikátor stavu

Indikátor stavu akumulátora ukazuje nesprávny údaj. •Nabitie akumulátora rýchlo klesá a zostávajúca kapacita akumulátora je nižšia ako údaj indikátora v nasledujúcich prípadoch: – Pri používaní fotoaparátu vo veľmi horúcom alebo chladnom prostredí. – Pri častom používaní blesku a transfokácie. – Pri opakovanom zapínaní a vypínaní napájania. – Keď je v nastaveniach DISP (zobrazenie displeja) nastavený vyšší jas displeja. •Nastal nesúlad medzi indikátorom stavu akumulátora a skutočným stavom nabitia akumulátora. Akumulátor nechajte jedenkrát úplne vybiť a potom ho nabite, čím sa nesprávna indikácia odstráni. •Akumulátor je vybitý. Vložte nabitý akumulátor (str. 11). •Akumulátor je nepoužiteľný. Vymeňte akumulátor za nový. Akumulátor nie je možné nabíjať, keď je vo vnútri fotoaparátu. •Akumulátor nie je možné nabíjať pomocou sieťového adaptéra (predáva sa osobitne). Na nabíjanie akumulátora použite nabíjačku (je súčasťou dodávky). Kontrolka CHARGE bliká počas nabíjania akumulátora. •Vyberte a znova vložte akumulátor a uistite sa, že je vložený správne. •Teplota môže byť nevhodná pre nabíjanie. Pokúste sa nabiť akumulátor znova pri správnej teplote nabíjania (10 °C až 30 °C). Snímanie statických záberov a videozáznamov Nie je možné zaznamenať zábery. •Skontrolujte, či je dostatok miesta vo vnútornej pamäti alebo na pamäťovej karte „Memory Stick Duo“ (str. 28, 31). Ak je plná, vykonajte jednu z nasledujúcich možností: – Vymažte nepotrebné zábery (str. 35). – Vymeňte pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“. •Počas nabíjania blesku nie je možné snímať zábery. •Ak snímate statický záber, nastavte prepínač režimu do inej polohy ako (Movie Mode). •Pri snímaní videozáznamov nastavte prepínač režimu do polohy (Movie Mode). •Videozáznamy s veľkosťou nastavenou na [1280×720] je možné zaznamenávať len na pamäťovú kartu „Memory Stick PRO Duo“. Pri použití iného záznamového média ako pamäťovej karty „Memory Stick PRO Duo“ nastavte veľkosť záberu pre videozáznamy na [VGA]. •Fotoaparát je v režime ukážky režimu Smile Shutter (Snímanie úsmevu). Nastavte [Demo Mode] na [Off]. Záber obsahuje biele, čierne, červené, fialové alebo iné pruhy alebo je červenkastý. •Tento jav sa nazýva „smearing“ (rozmazanie). To nie je porucha. 54 SK

Prezeranie záberov Nie je možné prehrávať zábery. •Stlačte tlačidlo (Prehrávanie) (str. 19). •V počítači sa zmenil názov priečinka či súboru. •Nie je zaručené, že fotoaparát prehrá súbory obsahujúce zábery upravované na počítači alebo zábery, ktoré boli nasnímané inými fotoaparátmi. •Fotoaparát je v režime USB. Zrušte pripojenie USB. •Niektoré zábery uložené na pamäťovej karte „Memory Stick Duo“ a nasnímané inými fotoaparátmi nemusí byť možné prehrať. Takéto zábery prehrávajte v režime Folder View (str. 34). •Toto je spôsobené kopírovaním záberov z vášho počítača na pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ bez použitia „PMB“. Takéto zábery prehrávajte v režime Folder View (str. 34). Iné 55 SK