Views
8 months ago

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Slovaque

Začíname! x

Začíname! x Pamäťová karta „Memory Stick“, ktorú používate „Memory Stick Duo“ S fotoaparátom môžete tiež použiť „Memory Stick PRO Duo“ alebo „Memory Stick PRO-HG Duo“. Bližšie podrobnosti o počtoch záberov alebo čase, ktoré je možné zaznamenať, nájdete na str. 28, 31. Iné typy pamäťovej karty „Memory Stick“ alebo pamäťová karta nie sú kompatibilné s fotoaparátom. „Memory Stick“ S fotoaparátom nemôžete používať pamäťovú kartu „Memory Stick“. x Keď nie je vložená žiadna pamäťová karta „Memory Stick Duo“ Zábery sa ukladajú do vnútornej pamäte fotoaparátu (približne 11 MB). Ak chcete skopírovať zábery z vnútornej pamäte na pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“, vložte pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ do fotoaparátu a potom zvoľte MENU t (Settings) t ("Memory Stick" Tool) t [Copy]. x Vybratie akumulátora Páčka uvoľnenia akumulátora x Vybratie pamäťovej karty „Memory Stick Duo“ Kontrolka prístupu Posuňte páčku uvoľnenia akumulátora. Dajte pozor, aby vám pri manipulácii nevypadol akumulátor. Presvedčte sa, že kontrolka prístupu nesvieti a potom naraz zatlačte pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“. Poznámka • Nikdy nevyberajte pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ alebo akumulátor, ak svieti kontrolka prístupu. Môžu sa poškodiť údaje na pamäťovej karte „Memory Stick Duo“/vo vnútornej pamäti. 14 SK

x Kontrola zvyšného nabitia akumulátora V hornej ľavej časti LCD displeja sa zobrazí indikátor zvyšného nabitia. Vysoké Nízke Poznámky • Trvá približne jednu minútu, kým sa zobrazí správny indikátor stavu akumulátora. • Indikátor stavu akumulátora nemusí za určitých okolností ukazovať správny údaj. • Pri použití akumulátora NP-FG1 (predáva sa osobitne) sa za indikátorom stavu akumulátora zobrazuje aj údaj o počte zostávajúcich minút. • Kapacita akumulátora sa časom a opakovaným používaním znižuje. Ak sa značne zníži doba prevádzky na jedno nabitie, akumulátor je nutné vymeniť. Kúpte nový akumulátor. • Ak je fotoaparát spustený a vy s fotoaparátom nepracujete asi tri minúty, fotoaparát sa automaticky vypne (funkcia automatického vypínania). Začíname! 15 SK