Views
3 months ago

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Slovaque

Nastavenie hodín 1

Nastavenie hodín 1 Stlačte tlačidlo ON/OFF (Napájanie). Fotoaparát je zapnutý. • Môže trvať určitú dobu, kým sa zapne napájanie a je možné s fotoaparátom pracovať. Začíname! 2 Zvoľte položku nastavenia pomocou v/V na ovládacom tlačidle a potom stlačte z. Date & Time Format: Umožňuje zvoliť formát zobrazenia dátumu ačasu. Daylight Savings: Umožňuje zapnúť alebo vypnúť letný čas. Date & Time: Nastaví dátum a čas. Tlačidlo ON/OFF (Napájanie) Ovládacie tlačidlo 3 Nastavte číselnú hodnotu a požadované nastavenia pomocou v/V/b/B apotom stlačte z. • Polnoc sa zobrazuje ako 12:00 AM a pravé poludnie sa zobrazuje ako 12:00 PM. 16 SK

4 5 Zvoľte [Go to next] a potom stlačte z. Zvoľte požadovanú oblasť pomocou b/B na ovládacom tlačidle a potom stlačte z. 6 Zvoľte [OK] a potom stlačte z. Začíname! Poznámka • Fotoaparát nemá funkciu vkladania dátumu na zábery. Zábery môžete vytlačiť alebo uložiť s dátumom s použitím aplikácie „PMB“na disku CD-ROM (je súčasťou dodávky). x Opätovné nastavenie dátumu a času Stlačte tlačidlo MENU a potom zvoľte (Settings) t (Clock Settings) (str. 48). 17 SK