Views
7 months ago

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Slovaque

Automatické rozpoznanie

Automatické rozpoznanie podmienok snímania (Scene Recognition) Nastavte prepínač režimu na 1 (Intelligent Auto Adjustment). Namierte fotoaparát na objekt. 2 Keď fotoaparát rozpozná scénu, na LCD displeji sa zobrazia ikony rozpoznania scény, (Twilight), (Twilight Portrait), (Twilight using a tripod), (Backlight), (Backlight Portrait), (Landscape), (Macro) alebo (Portrait). 3 Ikona rozpoznania scény Stlačením tlačidla spúšte do polovice zaostrite na objekt a potom nasnímajte zábery.

zNasnímanie dvoch záberov s rôznymi nastaveniami a výber jedného, ktorý sa vám páči Stlačte tlačidlo MENU a potom zvoľte (Scene Recognition) t (Advanced) pomocou v/V/b/B na ovládacom tlačidle. Keď fotoaparát rozpozná scénu, ktorá sa sníma ťažko ( (Twilight), (Twilight Portrait), (Twilight using a tripod), (Backlight), (Backlight Portrait)), zmení nastavenia nasledujúcim spôsobom a nasníma dva zábery s rôznymi efektmi. Prvý záber Snímanie v režime Slow Synchro Snímanie v režime Slow Synchro, pričom tvár najviac osvetlená bleskom sa použije ako referenčná Snímanie v režime Slow Synchro Snímanie s použitím blesku Snímanie pri použití tváre najviac osvetlenej bleskom ako referenčnej Druhý záber Snímanie so zvýšenou citlivosťou na obmedzenie rozmazania Snímanie so zvýšenou citlivosťou, pričom tvár najviac osvetlená bleskom sa použije ako referenčná na obmedzenie rozmazania Snímanie s pomalšou rýchlosťou uzávierky bez zvýšenia citlivosti Snímanie s upraveným jasom pozadia a kontrastom (DROplus) Snímanie s upravenou tvárou, jasom pozadia a kontrastom (DROplus) Pri snímaní s režimom Scene Recognition (Rozpoznanie scény) nastaveným na režim [Advanced] fotoaparát po rozpoznaní scény (Portrait) automaticky nasníma dva zábery. Automaticky sa zvolí, zobrazí a zaznamená záber bez zatvorených očí. Použitie funkcií snímania 23 SK