Views
7 months ago

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Slovaque

Výber režimu blesku

Výber režimu blesku Stlačte (Flash) na ovládacom 1 tlačidle a potom zvoľte požadovaný režim pomocou b/B t z. Poznámky Zmena zobrazenia na displeja Stlačte DISP (zobrazenie displeja) 1 na ovládacom tlačidle a potom zvoľte požadovaný režim pomocou v/V. zNastavenia histogramu a jasu 26 SK (Flash Auto): Bliká pri nedostatočnom svetle alebo protisvetle. (Flash On): Blesk sa aktivuje vždy. (Slow Synchro (Flash On)): Blesk sa aktivuje vždy. Rýchlosť uzávierky je pomalá na tmavých miestach, aby sa jasne nasnímalo aj pozadie mimo oblasti osvetlenej bleskom. (Flash Off): Blesk sa neaktivuje. • Možnosti [Flash On] a [Slow Synchro (Flash On)] nie sú dostupné, keď je fotoaparát v režime inteligentného automatického nastavenia. • Blesk nie je možné použiť počas snímania záberov v slede alebo snímaní s posunom expozície. (Bright + Image Only): Nastaví sa vyšší jas displeja a zobrazujú sa len zábery. (Bright + Histogram): Nastaví sa vyšší jas displeja a zobrazuje sa graf jasu záberu. (Bright): Nastaví sa vyšší jas displeja a zobrazujú sa informácie. (Normal): Nastaví sa štandardný jas displeja a zobrazujú sa informácie. Histogram (stĺpcový diagram) je graf zobrazujúci jas záberu. Zobrazenie grafu indikuje svetlý záber, ak je naklonený doprava a tmavý záber, ak je naklonený doľava. • Ak si prezeráte zábery pri ostrom slnečnom svetle, nastavte vyšší jas displeja. Pri nastavení vyššieho jasu sa však rýchlejšie vybíja akumulátor.

Výber veľkosti záberu, aby sa hodil na svoje použitie Veľkosť záberu určuje veľkosť súboru, ktorý sa zaznamená pri vytvorení záberu. Čím je veľkosť záberu väčšia, tým viac detailov bude reprodukovaných pri vytlačení záberu na papier s veľkým formátom. Čím je veľkosť záberu menšia, tým viac záberov je možné zaznamenať. Veľkosť záberu zvoľte tak, aby vyhovovala spôsobu, akým si budete zábery prezerať. 1 Stlačte tlačidlo MENU. 2 Zvoľte (Image Size) pomocou v/V/b/B na ovládacom tlačidle t požadovaná veľkosť t z. Veľkosť záberu Použitie Počet záberov (4000×3000) Pre tlač až do formátu A3+ Menej Tlačidlo MENU Tlač Jemná Použitie funkcií snímania (3264×2448) Pre tlač až do formátu A3 (2592×1944) Pre tlač až do formátu A4 (2048×1536) Pre tlač až do formátu L/2L (640×480) Pre e-mailové prílohy (4000×2672) Formát 3:2 ako pri vytlačených fotografiách a pohľadniciach (4000×2248) Pre prezeranie na HD TV prijímači (vysoké rozlíšenie). (1920×1080) Viac Menej Menej Viac Zrnitá Jemná Jemná Zrnitá 27 SK