Views
8 months ago

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Roumain

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Roumain

Afișează funcţiile

Afișează funcţiile disponibile pentru setarea facilă atunci când aparatul foto este în modul de fotografiere sau de redare. Pe ecran sunt afișate numai opţiunile Utilizarea opţiunilor de MENU disponibile pentru fiecare mod. Selectaţi setările la parametrii impliciţi. Apăsaţi butonul MENU pentru a 1 afișa ecranul meniului. Selectaţi opţiunea dorită a 2 meniului cu v/V/b/B de pe butonul de comandă. În timpul redării, confirmaţi apăsând z. 3 x MENU în modul de fotografiere Opţiune Descriere Mod realizare film Dimens. imag. Stabilește dimensiunea imaginii. Mod REC Selectează fotografierea continuă. EV Reglează manual expunerea. (de la –2,0EV la +2,0EV) ISO Selectează o sensibilitate luminoasă. (Auto/ISO 80 la ISO 3200) 46 RO (Setări) t [Setări principale] t [Iniţializare] pentru a iniţializa Apăsaţi butonul MENU pentru a închide ecranul meniului. Modifică setările conform modului scenei de film. ( Auto/ Sensibilitate înaltă/ Subacvatic) ( / / / / / / / ) ( 1280×720 (fin)/ 1280×720 (standard)/ VGA) ( Normal/ Rafală/BRK±0.3EV, BRK±0.7EV, BRK±1.0EV) Butonul MENU

Opţiune Balans de alb Balans de alb subacvatic Focalizare Mod măsurare Recunoaștere scenă Sensibilitate detect. zâmbet Detecţie feţe Intensitate bliţ Reducere ochi închiși Reducere efect ochi roșii DRO Mod culoare SteadyShot (Setări) Descriere Reglează tonurile de culoare în funcţie de condiţiile de lumină din jur. ( Auto/ Zi/ Înnorat/ Lumină fluorescentă 1, Lumină fluorescentă 2, Lumină fluorescentă 3/ n Incandescent/ Bliţ) Reglează culorile la fotografierea subacvatică. ( Auto/ Subacvatic 1, Subacvatic 2) Modifică metoda de focalizare. ( Multi AF/ AF central/ Punct AF/0.5 m/1.0 m/3.0 m/ 7.0 m/ ) Setează care parte a subiectului va fi măsurată pentru a stabili expunerea. ( Multi/ Centru/ Punct) Detectează automat condiţiile de fotografiere și realizează fotografia. ( Auto/ Avansat) Stabilește nivelul de sensibilitate pentru detectarea zâmbetului. ( Zâmbet larg/ Zâmbet normal/ Zâmbet ușor) Selectează subiectul prioritar pentru reglarea focalizării la utilizarea funcţiei Detecţie feţe. ( Dezactivat/ Auto/ Prioritate copil/ Prioritate adult) Reglează intensitatea bliţului. ( / Standard/ ) Setează funcţia Reducere ochi închiși. ( Auto/ Dezactivat) Setează reducerea efectului de ochi roșii. ( Auto/ Activat/ Dezactivat) Optimizează luminozitatea și contrastul. ( Dezactivat/ DRO standard/ DRO plus) Modifică aspectul viu al imaginii sau adaugă efecte speciale. ( Normal/ Intens/ Sepia/ Alb-negru) Selectează modul antineclaritate. ( Fotografiere/ Continuu/ Dezactivat) Modifică setările aparatului foto. Modificarea setărilor aparatului foto 47 RO