Views
8 months ago

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Roumain

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Roumain

x MENU în modul de

x MENU în modul de vizualizare Opţiune Descriere (Prezentare imagini) (Listă date) (Listă evenimente) (Mod vizualizare) (Filtrează după feţe) (Adaugă/Șterge Favorite) (Retușează) (Redimens. multifuncţională) (Șterge) Șterge imagini. (Protejează) (Imprimare) (Rotește) (Selectează folder) (Setări) 48 RO Redă imaginile succesiv, cu efecte și muzică. Selectează lista de redare după dată. Selectează grupul de evenimente ce va fi redat. Comută la modurile de vizualizare. ( Vizualizare dată/ Vizualiz. eveniment/ Favorite/ Vizualizare folder) Redă imaginile filtrate după anumite criterii. ( Dezactivat/ Toţi oamenii/ Copii/ Copii mici/ Zâmbete) Adaugă imagini la Favorite sau șterge imagini din Favorite. ( Această imagine/ Imagini multiple/ Ad. toate din interv. temp.*/ Șterge tot din interv. temp.*) * Textul afișat diferă în funcţie de fiecare mod de vizualizare. Retușează imaginile statice. ( Decorare/ Corectează efect ochi roșii/ Anulează mascarea/ Contur șters/ Culoare parţială/ Obiectiv superangular/ Accentuare iluminare/ Neclaritate radială/ Retro/ Feţe fericite) Modifică dimensiunea imaginii în funcţie de utilizare. ( HDTV/ Blog/E-mail) ( Această imagine/ Imagini multiple/ Toate din interval temporal*) * Textul afișat diferă în funcţie de fiecare mod de vizualizare. Împiedică ștergerea din greșeală. ( Această imagine/ Imagini multiple) Adaugă un marcaj Imprimare la imaginea pe care doriţi să o imprimaţi de pe un „Memory Stick Duo”. ( Această imagine/ Imagini multiple) Imprimă imagini folosind o imprimantă compatibilă PictBridge. ( Această imagine/ Imagini multiple) Rotește o imagine statică. Selectează folderul pentru vizualizarea imaginilor. Modifică alte setări decât cele de fotografiere.

Utilizarea opţiunilor (Setări) Puteţi modifica setările implicite. (Setări fotografiere) sunt afișate numai atunci când setările au fost accesate din modul de fotografiere. 1 Apăsaţi butonul MENU pentru a afișa ecranul meniului. 2 Selectaţi (Setări) cu V de pe butonul de comandă și apăsaţi z. Butonul MENU 3 Selectaţi opţiunea dorită cu v/V/b/B de pe butonul de comandă și apăsaţi z. Apăsaţi butonul MENU pentru a închide ecranul de setare. 4 Categorie Opţiune Descriere (Setări fotografiere) Sursă luminoasă AF Caroiaj Zoom digital Obiectiv conversie Orientare automată Revizualiz. automată Sursa luminoasă AF furnizează lumina secundară, pentru a vă putea focaliza mai ușor pe un subiect în mediile întunecate. Selectează dacă pe ecran va fi afișat caroiajul sau nu. Selectează modul zoom digital. Face setări pentru obţinerea focalizării potrivite la atașarea unui obiectiv de conversie. Atunci când aparatul foto este rotit pentru a realiza o fotografie tip portret (pe verticală), aparatul foto înregistrează modificarea poziţiei și afișează imaginea în poziţia portret. Afișează imaginea înregistrată pe ecran timp de aproximativ două secunde, imediat după realizarea unei fotografii statice. Modificarea setărilor aparatului foto 49 RO