Views
7 months ago

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Roumain

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Roumain

Zbrinjavanje starih

Zbrinjavanje starih baterija (primjenjuje se u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sistemima zbrinjavanja) Ova oznaka na bateriji ili na ambalaži označava da se baterija ne smije zbrinjavati kao ostali kućni otpad. Ona treba biti zbrinuta na za tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu starih baterija. Odlažući ovu bateriju na za to predviđenom mjestu, pomažete i sprječavate moguće negativne utjecaje na okoliš i ljudsko zdravlje, koje može biti ugroženo neodgovarajućim zbrinjavanjem baterije. Reciklažom materijala pomažete očuvanje prirodnih izvora. Ugrađenu bateriju kod uređaja koji zbog sigurnosti, načina rada ili zbog očuvanja podataka trebaju stalno napajanje smije zamijeniti samo kvalificirano servisno osoblje. Kako biste osigurali pravilno zbrinjavanje baterije, nakon isteka radnog vijeka, uređaj predajte odgovarajućem sabirnom centru za recikliranje električnih i elektronskih uređaja. Kod svih ostalih baterija, molimo pogledajte poglavlje o sigurnom vađenju baterije iz uređaja. Bateriju predajte na odgovarajuće sabirno mjesto koje se bavi recikliranjem istrošenih baterija. Za detaljnije informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte svoju lokalnu gradsku upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod. 4 HR

Sadržaj Napomene vezane za korištenje fotoaparata ........................................... 7 Prije početka snimanja ............................................... 9 Provjera isporučenih dodataka ................................................................. 9 Dijelovi fotoaparata ................................................................................. 10 Punjenje baterijske jedinice..................................................................... 11 Umetnite baterijsku jedinicu / »Memory Stick Duo« karticu (prodaje se zasebno) ............................................................................... 13 Podešavanje sata .................................................................................... 16 Snimanje / pregledavanje fotografija ...... 18 Snimanje fotografija................................................................................. 18 Pregledavanje slika.................................................................................. 19 Korištenje funkcija snimanja ................................................. 20 Prikaz s minimalnim brojem indikatora (Jednostavno snimanje)............. 20 Detekcija osmjeha i automatsko okidanje (okidanje na osmjeh)............. 21 Automatska detekcija uvjeta snimanja (Prepoznavanje scena)............... 22 Izoštravanje na licu osobe (Otkrivanje lica) ............................................. 24 Snimanje izbliza (Makrosnimanje) ........................................................... 25 Korištenje samookidača.......................................................................... 25 Odabir moda bljeskalice.......................................................................... 26 Promjena prikaza na zaslonu .................................................................. 26 Odabir veličine slike prema namjeni........................................................ 27 Korištenje moda snimanja koji odgovara sceni (Odabir scene) .............. 28 Snimanja videozapisa.............................................................................. 30 Korištenje funkcija pregledavanja ..................................... 32 Pregledavanje uvećanih slika (reprodukcijski zum) ................................. 32 Pretraživanje slika (indeksni prikaz)......................................................... 32 Pregledavanje fotografija uz glazbu (Dijaprojekcija)................................ 33 Odabir formata prikaza (Način prikaza)................................................... 34 Brisanje slika ................................................................................... 35 Brisanje slika ........................................................................................... 35 Brisanje svih slika (Format)...................................................................... 36 5 HR