Views
8 months ago

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Roumain

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Roumain

Română AVERTIZARE În

Română AVERTIZARE În vederea reducerii riscului de foc sau de incendii, nu expuneţi aparatul la ploaie sau umezeală. INSTRUCŢIUNI IMPORTANTE CU PRIVIRE LA SIGURANŢĂ -PĂSTRAŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI PERICOL! PENTRU A EVITA PERICOLUL DE INCENDIU SAU DE ELECTROCUTARE, URMAŢI ÎNTOCMAI ACESTE INSTRUCŢIUNI. În cazul în care forma ștecărului nu permite introducerea sa în priza de curent, folosiţi un adaptor potrivit configuraţiei prizei. 2 RO ATENŢIONARE [ Acumulatorul În cazul în care acumulatorul nu este mânuit corect, acesta poate exploda, poate declanșa un incendiu sau poate cauza arsuri de natură chimică. Reţineţi următoarele atenţionări. • Nu îl dezasamblaţi. • Nu zdrobiţi și nu supuneţi acumulatorul la șocuri sau interacţiuni violente, cum ar fi lovirea, lăsarea să cadă sau călcarea pe el. • Nu scurtcircuitaţi contactele acumulatorului și nu lăsaţi obiecte din metal să intre în contact cu acestea. • Nu expuneţi acumulatorul la temperatură înaltă de peste 60 °C, cum ar fi în bătaia directă a razelor solare sau într-o mașină parcată în soare. • Nu îl incineraţi și nu îl aruncaţi în foc. • Nu manevraţi baterii cu litiu-ion deteriorate sau care prezintă scurgeri. • Încărcaţi acumulatorul numai utilizând un încărcător original Sony sau un dispozitiv care poate încărca acumulatorul. • Ţineţi acumulatorul departe de accesul copiilor mici. • Menţineţi acumulatorul uscat. • Înlocuiţi-l numai cu un tip identic sau echivalent, recomandat de Sony. • Dezafectaţi acumulatorii uzaţi întotdeauna după cum se specifică în instrucţiuni. [ Încărcătorul de baterie Chiar dacă ledul CHARGE nu este aprins, încărcătorul nu este deconectat de la priza de curent CA atâta timp cât fișa sa este introdusă în priza de perete. Dacă apar probleme în timpul utilizării încărcătorului, opriţi imediat alimentarea acestuia cu electricitate prin scoaterea fișei din priza de curent.

Pentru clienţii din Europa [ Notă pentru clienţii din ţările care aplică Directivele UE Producătorul acestui produs este Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia. Reprezentantul autorizat pentru EMC și siguranţa produsului este Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania. Pentru orice probleme de service sau garanţie, vă rugăm să consultaţi adresele indicate în documentele separate de service sau de garanţie. Acest produs a fost testat și s-a stabilit că respectă limitele indicate în Directiva EMC pentru utilizarea cablurilor de conectare mai scurte de 3 metri. [ ATENŢIE Câmpurile electromagnetice la anumite frecvenţe pot influenţa imaginea și sunetul acestei unităţi. [ Notă Dacă electricitatea statică sau electromagnetismul determină sistarea la jumătate a transferului de date (nereușită), reporniţi aplicaţia sau deconectaţi și conectaţi din nou cablul (USB etc.). [ Dezafectarea echipamentelor electrice si electronice vechi (Se aplica pentru tarile membre ale uniunii europene si pentru alte tari europene cu sisteme de colectare separata) Acest simbol aplicat pe produs sau pe ambalajul acestuia, indica faptul ca acest produs nu trebuie tratat ca pe un deșeu menajer. El trebuie predat punctelor de reciclare a echipamentelor electrice si electronice. Asigurându-va ca acest produs este dezafectat in mod corect, veţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe negative asupra mediului si a sanatatii umane, daca produsul ar fi fost dezafectat in mod necorespunzător. Reciclarea materialelor va ajuta la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate de reciclarea acestui produs, va rugam sa contactaţi primăria din orașul dumneavoastră, serviciul de salubritate local sau magazinul de unde aţi cumpărat produsul. RO 3 RO