Views
7 months ago

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Roumain

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Roumain

Selectarea unui mod al

Selectarea unui mod al bliţului Apăsaţi (Bliţ) de pe butonul de 1 comandă și selectaţi modul dorit cu b/B t z. (Bliţ auto): Se aprinde intermitent atunci când lumina sau lumina de fundal este insuficientă. Observaţii Modificarea afișajului ecranului Apăsaţi DISP (afișaj ecran) de pe 1 butonul de comandă și selectaţi modul dorit cu v/V. (Luminos + numai imagine): Fixează ecranul la o luminozitate mai mare și afișează 26 RO (Bliţ activat): Bliţul funcţionează continuu. (Sincron. lentă (bliţ activat)): Bliţul funcţionează continuu. Timpul de expunere este scurt într-un loc întunecat, pentru a putea surprinde clar fundalul care nu este în raza bliţului. (Bliţ dezactivat): Bliţul nu funcţionează. • [Bliţ activat] și [Sincron. lentă (bliţ activat)] nu sunt disponibile atunci când aparatul foto este în modul Autoreglare inteligentă. • Nu puteţi folosi bliţul în timpul fotografierii în rafală sau cu variaţie de expunere. numai imaginile. (Luminos + histogramă): Fixează ecranul la o luminozitate mai mare și reproduce grafic luminozitatea imaginii. (Luminos): Fixează ecranul la o luminozitate mai mare și afișează informaţiile. (Normal): Fixează ecranul la luminozitatea standard și afișează informaţiile.

zSetările histogramei și luminozităţii O histogramă reprezintă un grafic care arată luminozitatea imaginii. Graficul indică o imagine luminoasă atunci când este orientat către dreapta și o imagine întunecată atunci când este orientat către stânga. • Dacă vizualizaţi imaginile la lumină exterioară puternică, măriţi luminozitatea ecranului. Cu toate acestea, energia bateriei poate scădea mai repede în astfel de condiţii. Selectarea dimensiunii imaginii, pentru a se potrivi cu utilizarea Dimensiunea imaginii determină dimensiunea fișierului imagine care este înregistrat la realizarea unei fotografii. Cu cât dimensiunea imaginii este mai mare, cu atât vor fi reproduse mai multe detalii atunci când imaginea este imprimată pe o foaie mare. Cu cât dimensiunea imaginii este mai mică, cu atât pot fi înregistrate mai multe imagini. Selectaţi dimensiunea imaginii adecvată modului în care veţi vizualiza imaginile. 1 2 Apăsaţi butonul MENU. Selectaţi (Dimens. imag.) cu v/V/b/B de pe butonul de comandă t dimensiunea dorită t z. Butonul MENU Utilizarea funcţiilor de fotografiere 27 RO