Views
8 months ago

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Roumain

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Roumain

Ștergerea imaginilor

Ștergerea imaginilor Ștergerea imaginilor 1 Apăsaţi butonul (Redare) pentru a afișa o imagine, după care apăsaţi butonul (Șterge). 2 Apăsaţi v/V de pe butonul de comandă pentru a selecta setarea dorită. Butonul (Șterge) Toate din interval temporal: Puteţi șterge toate imaginile din intervalul Butonul MENU temporal afișat. După modul de vizualizare, această opţiune va fi [Toate din acest folder] sau [Toate din eveniment]. Imagini multiple: Puteţi selecta și șterge mai multe imagini. Selectaţi imaginea, apăsaţi z, după care apăsaţi butonul MENU pentru a șterge. Această imagine: Puteţi șterge imaginea afișată în momentul de faţă. Ieșire: Anulează ștergerea. 36 RO

Ștergerea tuturor imaginilor (Format) Puteţi șterge toate datele stocate pe un „Memory Stick Duo” sau în memoria internă. Dacă introduceţi un „Memory Stick Duo”, toate datele stocate pe „Memory Stick Duo” sunt șterse. Dacă nu introduceţi un „Memory Stick Duo”, toate datele stocate în memoria internă sunt șterse. 1 Apăsaţi butonul MENU. 2 Selectaţi (Setări) cu V de pe butonul de comandă și apăsaţi z. Butonul MENU 3 4 Selectaţi (Instrument "Memory Stick") sau (Instrument memorie int.) cu v/V/b/B de pe butonul de comandă și apăsaţi [Format] t z. Selectaţi [OK] și apăsaţi z. Observaţie • Prin formatare sunt șterse permanent toate datele, inclusiv imaginile protejate, iar aceste date nu pot fi recuperate. Ștergerea imaginilor 37 RO