Views
9 months ago

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Néerlandais

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Néerlandais

x MENU in de

x MENU in de weergavefunctie Onderdeel Beschrijving (Diavoorstelling) (Datumlijst) (Lijst met gebeurtenissen) (Weergavefunctie) (Filteren op gezicht) (Favorieten toevoegen/ verw.) (Bijwerken) (Formaat wijzigen) (Wissen) (Beveiligen) (Afdrukken) (Roteren) (Map kiezen) (Instellingen) 44 NL Geeft de beelden achter elkaar weer tezamen met effecten en muziek. Hiermee selecteert u de weergavedatumlijst. Hiermee selecteert u de gebeurtenissengroep die moet worden weergegeven. Hiermee schakelt u om tussen de weergavefuncties. ( Datumweergave/ Weerg. per gebeurt./ Favorieten/ Mapweergave) Hiermee kunt u beelden filteren die voldoen aan bepaalde criteria. ( Uit/ Alle mensen/ Kinderen/ Baby's/ Lachend) Hiermee kunt u beelden toevoegen aan of verwijderen uit de favorieten. ( Dit beeld/ Meerdere beelden/ Alle in datumbereik toev.*/ Alle in datumbereik verw.*) * De afgebeelde tekst verschilt afhankelijk van de weergavefunctie. Hiermee kunt u stilstaande beelden bewerken. ( Trimmen/ Rode-ogen-correctie/ Onscherpte repareren/ Lagere beeldscherpte/ Gedeeltelijk kleur/ Vissenooglens/ Stereffect/ Radiale waas/ Retro/ Lachen) Hiermee kunt u het beeldformaat veranderen overeenkomstig het gebruik. ( HDTV/ Blog / E-mail) Hiermee kunt u de beelden wissen. ( Dit beeld/ Meerdere beelden/ Alle beelden in datumbereik*) * De afgebeelde tekst verschilt afhankelijk van de weergavefunctie. Hiermee kunt u per ongeluk wissen voorkomen. ( Dit beeld/ Meerdere beelden) Voegt een afdrukmarkering toe aan het beeld dat u wilt afdrukken op de "Memory Stick Duo". ( Dit beeld/ Meerdere beelden) Hiermee kunt u beelden afdrukken op een PictBridge-compatibele printer. ( Dit beeld/ Meerdere beelden) Met deze instelling kunt u een stilstaand beeld roteren. Hiermee kunt u de map kiezen voor het weergeven van beelden. Hiermee kunt andere instellingen dan de opname-instellingen veranderen.

De onderdelen bij (Instellingen) gebruiken U kunt de standaardinstellingen veranderen. (Opname-instellingn) worden alleen afgebeeld als het instelscherm is opgeroepen vanuit de opnamefunctie. 1 Druk op de MENU-toets om het menuscherm af te beelden. 2 Selecteer (Instellingen) met V op de besturingsknop, en druk daarna op z. MENU-toets 3 Selecteer het gewenste onderdeel met v/V/b/B op de besturingsknop, en druk daarna op z. Druk op de MENU-toets om het instelscherm te verlaten. 4 Categorie Onderdeel Beschrijving (Opnameinstellingn) AF-verlicht. Stramienlijn Digitale zoom Conversielens Autom. Oriëntatie Auto Review De AF-verlichting levert vullicht om gemakkelijker te kunnen scherpstellen op een onderwerp in een donkere omgeving. Hiermee kunt u instellen of de stramienlijnen op het scherm worden afgebeeld of niet. Met deze instelling kunt u de digitale-zoomfunctie instellen. Deze instelling zorgt voor een juiste scherpstelling wanneer een conversielens is bevestigd. Wanneer de camera wordt gedraaid (verticaal) om een portretopname te maken, neemt de camera deze positiewijziging op en geeft het beeld weer in de portretoriëntatie. Met deze instelling kunt u het opgenomen beeld, onmiddellijk nadat een stilstaand beeld is opgenomen, gedurende twee seconden op het scherm afbeelden. De camera-instellingen veranderen 45 NL