Views
8 months ago

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Néerlandais

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Néerlandais

Categorie Onderdeel

Categorie Onderdeel Beschrijving (Hoofdinstellingen) ("Memory Stick"-tool) (Intern geheugen-tool) 46 NL Pieptoon Language Setting Functiegids Initialiseren Demonstratiefunctie COMPONENT Video-uit Breed-zoombeeld USB-aansluiting Downl. muz. Format. muz. Formatteren Opnamemap maken Opnamemap wijz. Opn.map wissen Kopiëren Bestandsnummer Formatteren Bestandsnummer U kunt het geluidssignaal dat klinkt wanneer u de camera bedient, selecteren of uitschakelen. Hiermee kunt u de taal selecteren waarin de menuitems, waarschuwingen en mededelingen moeten worden afgebeeld. Hiermee kunt u selecteren of de functiegids moet worden afgebeeld wanneer u de camera bedient of niet. Hiermee kunt u de instellingen terugstellen op hun standaardinstellingen. Hiermee kunt u instellen of een demonstratie van de lach-sluiterfunctie en scèneherkenningsfunctie moet worden gegeven. Hiermee kunt u het type video-uitgangssignaal selecteren overeenkomstig de aangesloten televisie. Met deze instelling kunt u de videosignaaluitgang instellen overeenkomstig het televisiekleursysteem of het aangesloten videoapparaat. Hiermee kunt u stilstaande beelden met beeldverhouding 4:3 en 3:2 weergegeven met beeldverhouding 16:9 op een HD-televisie (highdefinitiontelevisie). U kunt de USB-functie selecteren wanneer de camera met behulp van kabel voor de multifunctionele aansluiting is aangesloten op een computer of een PictBridge-compatibele printer. Hiermee kunt u muziekbestanden veranderen met behulp van "Music Transfer". Hiermee kunt u alle achtergrondmuziekbestanden wissen die in de camera zijn opgeslagen. Met deze instelling kunt u de "Memory Stick Duo" formatteren. U kunt een map op de "Memory Stick Duo" voor het opnemen van beelden aanmaken. Met deze instelling kunt u de huidig ingestelde opnamemap veranderen. Hiermee kunt u mappen wissen in "Memory Stick Duo". Hiermee kunt u alle beelden in het interne geheugen kopiëren naar een "Memory Stick Duo". U kunt de methode selecteren voor het toewijzen van bestandsnummers aan de beelden. Met deze instelling kunt u het interne geheugen formatteren. U kunt de methode selecteren voor het toewijzen van bestandsnummers aan de beelden. (Klokinstellingen) Tijdzone instellen Hiermee kunt u de tijd instellen op de lokale tijd van een geselecteerd gebied. Datum/tijd instellen Stelt de datum en tijd in.

Overige Lijst met pictogrammen die op het scherm worden afgebeeld De pictogrammen worden op het scherm afgebeeld om de toestand van de camera aan te geven. U kunt de schermweergave veranderen met behulp van DISP (schermweergave) op de besturingsknop (pagina 24). Bij opname van stilstaande beelden A Indicator Betekenis Resterende acculading Waarschuwing voor zwakke accu Beeldformaat • De pictogrammen worden niet allemaal afgebeeld in de (Eenvoudig opnemen) functie. Bij opname van bewegende beelden Bij weergave Scènekeuze Functiekeuzeknop (intelligente automatische instelfunctie, automatische programmafunctie, opnemen van bewegende beelden) Pictogram van scèneherkenning Bewegende beelden opnemen Witbalans Lichtmeetfunctie SteadyShot Trillingswaarschuwing Scèneherkenning DRO Overige 47 NL