Views
8 months ago

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Néerlandais

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Néerlandais

De klok instellen 1 Druk

De klok instellen 1 Druk op de ON/OFF (Aan/ uit-)toets. De camera wordt ingeschakeld. • Het kan enige tijd duren eerdat de camera wordt ingeschakeld en bediening mogelijk is. Voorbereidingen 2 Selecteer een instelling met v/V op de besturingsknop en druk daarna op z. Datum/tijd-notatie: Hiermee kunt u het weergaveformaat van de datum en tijd selecteren. Zomertijd: Hiermee kunt u de zomertijd in- en uitschakelen. Datum en tijd: Stelt de datum en tijd in. ON/OFF (Aan/uit-)toets Besturingsknop 3 Stel de numerieke waarde of de gewenste instelling in met v/V/b/B, en druk daarna op z. • Middernacht wordt afgebeeld als 12:00 AM en twaalf uur ’s morgens als 12:00 PM. 14 NL

4 5 Selecteer [Volgende] en druk daarna op z. Selecteer het gewenste gebied met b/B op de besturingsknop en druk daarna op z. 6 Selecteer [OK] en druk daarna op z. Voorbereidingen Opmerking • De camera heeft geen functie om de datum op beelden te projecteren. Door "PMB" op de cd-rom (bijgeleverd) te gebruiken kunt u beelden met de datum erop geprojecteerd opslaan en afdrukken. x De datum en tijd opnieuw instellen Druk op de MENU-toets en selecteer daarna (Instellingen) t (Klokinstellingen) (pagina 46). 15 NL