Views
3 months ago

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Néerlandais

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Néerlandais

Scherpstellen op het

Scherpstellen op het gezicht van het onderwerp (Gezichtsherkenning) Druk op de MENU-toets. 1 2 Selecteer (Gezichtsherkenning) met v/ V/b/B op de besturingsknop t gewenste functie t z. (Uit): De gezichtsherkenning wordt niet zHet gezicht met voorrang registreren (geselecteerdgezichtgeheugen) 22 NL De camera herkent het gezicht van het onderwerp en stelt erop scherp. U kunt kiezen welk onderwerp voorrang krijgt bij het scherpstellen. MENU-toets gebruikt. (Autom.): Selecteert en stelt automatisch scherp op het gezicht met voorrang. (Voorkeur voor kinderen): Herkent het gezicht van een kind en neemt dit met voorrang op. (Voorkeur voor volwassenen): Herkent het gezicht van een volwassene en neemt dit met voorrang op. 1 Druk op z op de besturingsknop tijdens de gezichtsherkenning. Het meest linkse gezicht wordt geregistreerd als het gezicht met voorrang en het kader verandert in een oranje kader . 2 Iedere keer wanneer u op z drukt, verspringt het gezicht met voorrang één gezicht naar rechts. Druk herhaaldelijk op z totdat het oranje kader ( ) rond het gezicht wordt afgebeeld dat u wilt registreren. 3 Om het registreren van gezichten (uit) te schakelen, verplaatst u eerst het oranje kader naar het meest rechtse gezicht, en drukt u daarna nogmaals op z.

Close-ups opnemen (Macro) U kunt prachtige close-upbeelden opnemen van kleine onderwerpen zoals insecten of bloemen. 1 Druk op (Macro) op de besturingsknop, en selecteer daarna de gewenste functie met b/B t z. (Autom.): De camera stelt automatisch scherp van ver verwijderde onderwerpen tot close-ups. Zet de camera normaal gesproken in deze functie. (Macro aan): De camera stelt scherp met voorrang op onderwerpen dichtbij. Schakel de macrofunctie in wanneer u onderwerpen dichtbij opneemt. Opmerking • De macrofunctie ligt vast op [Autom.] als de camera in de intelligente automatische instelfunctie staat en bij het opnemen van bewegende beelden. De zelfontspanner gebruiken 1 2 Druk op (Zelfontsp.) op de besturingsknop, en selecteer daarna de gewenste functie met v/V t z. (Zelfontspanner Uit): Zelfontspanner buiten gebruik. (Zelfontsp. 10 sec): Het opnemen begint na een vertraging van 10 seconden. Gebruik deze instelling wanneer u een opname van uzelf wilt maken. Druk nogmaals op om te annuleren. (Zelfontspanner 2 sec): Het opnemen begint na een vertraging van twee seconden. Dit is om te voorkomen dat de beelden wazig worden als gevolg van bewegen bij het indrukken van de ontspanknop. Druk op de ontspanknop. De zelfontspannerlamp knippert en een pieptoon klinkt tot de sluiter wordt ontspannen. De opnamefuncties gebruiken 23 NL