Views
9 months ago

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Néerlandais

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Néerlandais

3 4 Druk op MENU t

3 4 Druk op MENU t (Afdrukken) met v/V/b/B op de besturingsknop t gewenste functie t z. (Dit beeld): Druk het huidig weergegeven beeld af. (Meerdere beelden): Druk op b/B om het beeld weer te geven, en druk daarna op z. Selecteer de gewenste instelling, en druk daarna op [OK] t z. Het beeld wordt afgedrukt. MENU-toets Opmerking • Als het niet mogelijk was om verbinding te maken met de printer, controleert u of bij (Hoofdinstellingen) het onderdeel [USB-aansluiting] is ingesteld op [PictBridge]. zBeelden afdrukken in een winkel U kunt de beelden die in het interne geheugen zijn opgeslagen niet rechtstreeks vanuit de camera afdrukken in winkel met fotoafdrukservice. Kopieer de beelden eerst naar een "Memory Stick Duo" en neem de "Memory Stick Duo" daarna mee naar de afdrukwinkel. Bediening voor kopiëren: Druk op MENU t (Instellingen) t ("Memory Stick"-tool) t [Kopiëren] t [OK]. Voor meer informatie, raadpleegt u het personeel van de winkel met fotoafdrukservice. zDe datum op de beelden projecteren Deze camera is niet uitgerust met een functie voor het projecteren van de datum op de beelden. De reden hiervan is te voorkomen dat bij het afdrukken de datum dubbel wordt afgedrukt. Beelden afdrukken in een winkel: U kunt verzoeken de beelden af te drukken met de datum erop geprojecteerd. Voor meer informatie, raadpleegt u het personeel van de winkel met fotoafdrukservice. Thuis afdrukken: Sluit aan op een PictBridge-compatibele printer, en druk op de MENU-toets, en stel vervolgens [Afdrukken] t [Datum] in op [Datum] of [Dag&Tijd]. De datum op de beelden projecteren met behulp van PMB: Met behulp van het bijgeleverde softwareprogramma "PMB" geïnstalleerd op de computer (pagina 38), kunt u rechtstreeks de datum op een beeld projecteren. Merk echter op dat wanneer beelden worden afgedrukt waarop reeds de datum is geprojecteerd, afhankelijk van de afdrukinstellingen de datum dubbel kan worden afgedrukt. Voor meer informatie over het 36 NL softwareprogramma "PMB", zie de "Gids voor PMB" (pagina 39).

De camera gebruiken met een computer x "PMB (Picture Motion Browser)" gebruiken U kunt meer dan ooit tevoren van de opgenomen beelden genieten door de voordelen te benutten van het softwareprogramma "PMB" dat op de cd-rom (bijgeleverd) staat. Er zijn meer functies dan hieronder vermeld om van uw beelden te genieten. Voor meer informatie, zie "Gids voor PMB" (pagina 39). Importeren in een computer Mediaservice Beelden uploaden naar een mediaservice. Kalender Beelden weergeven op een kalender. Exporteren naar de camera De beelden exporteren naar een "Memory Stick Duo" en ze weergeven. Afdrukken Beelden afdrukken met de datum erop. Cd/Dvd Een datadisc maken met behulp van een cdbrander of dvd-brander. Aansluiten op andere apparaten Opmerking • "PMB" is niet compatibel met Macintosh-computers. 37 NL