Views
8 months ago

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Danois

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Danois

Kategori Menupunkt

Kategori Menupunkt Beskrivelse (Optagelsesindstil.) AF-lampe AF-lampen sørger for ekstra belysning, så det bliver lettere at fokusere på et motiv i mørke omgivelser. Gitterlinje Indstiller, om der skal vises gitterlinjer på skærmen eller ej. Digital zoom Vælger den digitale zoomtilstand. Konvert.obj. Indstilles for at opnå korrekt fokus, når der monteres et konverterobjektiv. Autoretning Når kameraet drejes for at tage et portrætbillede (lodret), registrerer kameraet dets positionsændring og viser billedet i portrætstilling. Autom. visn. Viser det optagede billede på skærmen i ca. to sekunder, umiddelbart efter at et stillbillede er optaget. (Primære indstill.) Bip Tænder eller slukker for den lyd, der afgives, når du anvender kameraet. Language Setting Vælger det sprog, der skal bruges i menupunkter, advarsler og meddelelser. Funkt.guide Vælger om funktionsguiden skal vises eller ej, når du betjener kameraet. Initialiser Initialiserer indstillingerne til deres standardindstillinger. Demotilstand Indstiller, om der skal vises en demonstration af Smiludløser og Scenegenkendelse. COMPONENT Vælger videoudgangssignaltypen i henhold til det tilsluttede tv. Video ud Indstiller videoudgangssignalet i overensstemmelse med tv-farvesystemet på det tilsluttede videoudstyr. Vis zoom i bredf. Afspiller stillbilleder i bredde-højde-forholdet 4:3 eller 3:2 i bredde-højde-forholdet 16:9 på et High Definition TV. USB-tilslut Vælger en USB-tilstand når kameraet tilsluttes til en computer eller en PictBridge-kompatibel printer vha. kablet til flerfunktionsterminal. Hent musik Ændrer musikfiler med "Music Transfer". Format musik Sletter alle baggrundsmusikfiler, der er gemt på kameraet.

Kategori Menupunkt Beskrivelse ("Memory Stick"-værktøj) (Internt huk.værktøj) (Indstillinger af ur) Format Opret lagr.mappe Skift lagringsmappe Slet lagringsmappe Kopier Filnummer Format Filnummer Indstilling af sted Dato-/tidsindstilling Formaterer "Memory Stick Duo". Opretter en mappe i "Memory Stick Duo" til optagelse af billeder. Ændrer den mappe, der aktuelt bruges til optagelse af billeder. Sletter mapper i "Memory Stick Duo". Kopierer alle billeder i den interne hukommelse over på "Memory Stick Duo". Vælger den metode der anvendes til tildeling af filnumre til billeder. Formaterer den interne hukommelse. Vælger den metode der anvendes til tildeling af filnumre til billeder. Justerer klokkeslættet til det lokale klokkeslæt for det valgte område. Indstiller datoen og klokkeslættet. Ændring af kameraindstillingerne 47 DK