Views
7 months ago

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Danois

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Danois

Prøv følgende

Prøv følgende løsninger hvis du oplever problemer med kameraet. 1 Kontroller punkterne nedenfor, og se i "Cyber-shot Håndbog" (PDF). Hvis en kode som f.eks. "C/E:ss:ss" vises på skærmen, kan du finde flere oplysninger i "Cyber-shot Håndbog". 2 Tag batteriet ud, vent cirka et minut, genindsæt batteriet og tænd for kameraet. 3 Initialiser indstillingerne (side 45). 4 Kontakt din Sony-forhandler eller et lokalt autoriseret Sony-serviceværksted. Ved reparation af kameraer med intern hukommelse eller indeholdende musikfilsfunktion, kontrolleres data i kameraet muligvis for det allermest nødvendige for at bekræfte og udbedre funktionsfejl. Sony vil ikke kopiere eller gemme nogen af disse data. Batteri og strøm Batteriet kan ikke sættes i. • Indsæt batteriet korrekt ved at trykke på udløsergrebet til batteriet (side 12). Kameraet kan ikke tændes. • Efter indsætning af batteriet i kameraet kan det tage nogle få øjeblikke for kameraet at varme op. • Indsæt batteriet korrekt (side 12). • Batteriet er afladet. Indsæt et opladet batteri (side 10). • Batteriet er udbrændt. Udskift det med et nyt. • Brug et anbefalet batteri. Strømmen slukkes pludseligt. • Afhængigt af kameraets og batteriets temperatur kan strømmen muligvis automatisk slås fra for at beskytte kameraet. I dette tilfælde vises der en meddelelse på LCD-skærmen, inden strømmen slås fra. • Hvis du ikke bruger kameraet i ca. tre minutter, mens der er tændt for strømmen, slukkes kameraet automatisk for at forhindre, at batteriet aflades. Tænd kameraet igen (side 14). • Batteriet er udbrændt. Udskift det med et nyt. 52 DK Fejlfinding

Indikatoren for resterende opladning er forkert. • Batteriets opladning bruges hurtigt op, og den resterende batteriopladning vil være lavere end indikatoren i følgende tilfælde: – Når du anvender kameraet på et ekstremt varmt eller koldt sted. – Når du ofte anvender blitz og zoom. – Når du gentagne gange tænder og slukker for kameraet. – Når du indstiller skærmens lysstyrke på et højere niveau med DISP (skærmbillede)- indstillingerne. • Der opstod en uoverensstemmelse mellem indikatoren for resterende opladning og den aktuelt resterende batteriopladning. Aflad batteriet fuldstændig én gang og oplad det derefter for at rette angivelsen. • Batteriet er afladet. Indsæt det opladede batteri (side 10). • Batteriet er udbrændt. Udskift det med et nyt. Batteriet kan ikke oplades, mens det sidder inde i kameraet. • Du kan ikke oplade batteriet vha. vekselstrømsadapter (sælges separat). Anvend batteriopladeren (medfølger) til at oplade batteriet. CHARGE-lampen blinker under opladning af batteriet. • Tag batteriet ud og sæt det i igen samt sørg for, at det er ordentligt sat i. • Temperaturen er muligvis ikke passende for opladning. Prøv at oplade batteriet igen inden for det passende temperaturområde (10°C til 30°C). Optagelse af stillbilleder/film Kan ikke optage billeder. • Kontroller den ledige kapacitet i den interne hukommelse eller på "Memory Stick Duo" (side 26, 29). Hvis lagerenheden er fuld, skal du gøre et af følgende: – Slet billeder du ikke behøver (side 33). – Udskift "Memory Stick Duo". • Du kan ikke optage billeder, mens blitzen oplades. • Når du optager et stillbillede, skal du indstille funktionsvælgeren til en anden optagetilstand end (Filmtilstand). • Sæt funktionsvælgeren til (Filmtilstand), når du optager film. • Film med størrelsen indstillet til [1280×720] kan kun optages på en "Memory Stick PRO Duo". Når du optager på andre optagemedier end en "Memory Stick PRO Duo", skal du indstille filmformatet til [VGA]. • Kameraet er i Smiludløserens demonstrationstilstand. Indstil [Demotilstand] til [Fra]. Der vises hvide, sorte, røde, lilla eller andre striber på billedet, eller billedet fremstår rødligt. • Dette fænomen kaldes for udtværing. Dette er ikke en funktionsfejl. Andet 53 DK