Views
9 months ago

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Danois

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Danois

Du kan slette alle data

Du kan slette alle data lagret på "Memory Stick Duo" eller i internminnet. Hvis det er satt inn en "Memory Stick Duo", vil alle data lagret på "Memory Stick Duo" bli slettet. Hvis det ikke er satt inn en "Memory Stick Duo", vil alle data i internminnet bli slettet. Slette alle bilder (Format) Trykk på MENU-knappen. 1 Velg (Innst.) med V på 2 kontrollknappen, og trykk deretter på z. 3 4 Merk 34 NO Velg ("Memory Stick"-verktøy) eller (Internt minneverktøy) med v/V/b/B på kontrollknappen, og trykk deretter på [Format] t z. Velg [OK], og trykk deretter på z. MENU-knapp • Formatering fører til permanent sletting av alle data, inklusive beskyttede bilder, og dataene kan ikke gjenopprettes.

Koble til andre enheter Vise bilder på en TV-skjerm 1 Koble kameraet til TV-en med kabelen for flerbruksterminalen (inkludert). Til multikontakten Til audio/videoinngangskontakter Kabel for flerbruksterminal zVise bilder på en HD-TV (High Definition-TV) • Du kan vise bilder som er tatt opp med kameraet, ved å koble kameraet til en HD-TV (High Definition TV) med adapterkabelen for HD-utgangen (selges separat). Bruk en Type2bkompatibel adapterkabel for HD-utgang. • Still inn [COMPONENT] på [HD(1080i)] under (Hovedinnstillinger) i innstillingsskjermbildet. Merk • [Video ut]-innstillingen settes til [NTSC]-modus i fabrikken, for at du skal få oppleve optimal filmkvalitet. Hvis bildene ikke vises eller er urolige på TV-en din, bruker du kanskje en kun-PAL- TV. Forsøk å endre innstillingen av [Video ut] til [PAL] (side 46). Skrive ut stillbilder Hvis du har en PictBridge-kompatibel skriver, kan du skrive ut bilder på følgende måte. Først må du stille inn kameraet slik at du aktiverer USB-tilkobling mellom kameraet og skriveren. 1 2 Koble kameraet til skriveren med kabelen for flerbruksterminalen (inkludert). Slå på skriveren. Etter at forbindelsen er opprettet, vises indikatoren . Koble til andre enheter 35 NO