Views
8 months ago

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Danois

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Danois

Du kan kopiere bilder

Du kan kopiere bilder til Macintosh-datamaskinen din. "PMB" er imidlertid ikke kompatibel. Når bilder eksporteres til "Memory Stick Duo", må du vise dem i [Mappevisning]. Du kan installere "Music Transfer" på Macintosh-datamaskinen din. Anbefalt datamaskinmiljø Følgende maskin- og programvaremiljø anbefales for en datamaskin som skal kobles til kameraet. Anbefalt miljø for import av bilder Operativsystem (forhåndsinstallert): Mac OS 9.1/9.2/ Mac OS X (v10.1 til v10.5) USB-kontakt: Inkludert (standard) Anbefalt miljø for bruk av "Music Transfer" Operativsystem (forhåndsinstallert): Mac OS X (v10.3 til v10.5) Minne: 64 MB eller mer (128 MB eller mer anbefales) Harddisk (Nødvendig diskplass for installering): Ca. 50 MB 40 NO x Bruke kameraet med en Macintosh-datamaskin

Endre kamerainnstillinger Endre kameralyden Du kan stille inn den lyden du hører når du bruker kameraet. 1 Trykk på MENU-knappen. 2 Velg (Innst.) med V på kontrollknappen, og trykk deretter på z. MENU-knapp 3 Velg (Hovedinnstillinger) med v/V/b/B på kontrollknappen, og trykk deretter på [Pip] t ønsket modus t z. Lukker: Lyden av lukkeren høres når du trykker på lukkerknappen. Høy/Lav: Pipingen/lyden av lukkerknappen høres når du trykker på kontroll-/ lukkerknappen. Hvis du vil redusere volumet, må du velge [Lav]. Av: Pipe-/lukkerlyden er slått av. Endre kamerainnstillinger 41 NO