Views
6 months ago

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Danois

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Danois

x MENU i visningsmodus

x MENU i visningsmodus Element (Lysbildevisning) (Datoliste) (Hendelsesliste) (Visningsmodus) (Filtrer etter ansikt) (Legge til/fjerne Favoritter) (Retusjere) (Div. størrelser for endring) (Slett) (Beskytt) (Utskrift) (Rotere) (Velg mappe) (Innst.) 44 NO Beskrivelse Spiller av bilder i rekkefølge, ledsaget av effekter og musikk. Velger avspillingsdatolisten. Velger den hendelsesgruppen som skal spilles av. Veksler visningsmodus. ( Datovisning/ Hendelsesvisning/ Favoritter/ Mappevisning) Spiller av bilder som er filtrert etter visse kriterier. ( Av/ Alle mennesker/ Barn/ Babyer/ Smil) Legger til bilder i Favoritter, eller fjerner bilder fra Favoritter. ( Dette bildet/ Flere bilder/ Legg til alle i datoområdet*/ Fjern alle i datoområdet*) * Hvilken tekst som vises varierer med hver enkelt Visningsmodus. Retusjerer stillbilder. ( Trimme/ Rødøyekorreksjon/ Uskarp maskering/ Mykt fokus/ Delvis farge/ Fiskeøyeobjektiv/ Kryssfilter/ Uskarp stråleeffekt/ Retro/ Smil) Endrer bildestørrelsen i samsvar med bruken. ( HDTV/ Blogg / E-postvedlegg) Sletter bilder. ( Dette bildet/ Flere bilder/ Alle bilder i datoområdet*) * Hvilken tekst som vises varierer med hver enkelt Visningsmodus. Forhindrer utilsiktet sletting. ( Dette bildet/ Flere bilder) Legger til et utskriftsbestillingsmerke til det bildet du vil skrive ut, i en "Memory Stick Duo". ( Dette bildet/ Flere bilder) Skriver ut bilder med en PictBridge-kompatibel skriver. ( Dette bildet/ Flere bilder) Roterer et stillbilde. Velger mappe for bildevisning. Endrer andre innstillinger enn opptaksinnstillingene.

Bruke (Innst.)-elementene Du kan endre standardinnstillingene. (Opptaksinnstillinger) vises kun når innstillingene er lagt inn i opptaksmodus. 1 Trykk på MENU-knappen for å vise menyskjermbildet. 2 Velg (Innst.) med V på kontrollknappen, og trykk deretter på z. MENU-knapp 3 4 Velg det ønskede elementet med v/V/b/B på kontrollknappen, og trykk deretter på z. Trykk på MENU-knappen for å slå av innstillingsskjermbildet. Kategori Element Beskrivelse (Opptaksinnstillinger) AF-lys AF-lyset gir utfyllende belysning for å forenkle fokusering på et motiv i mørke omgivelser. Rutenettlinje Denne stiller inn om rutenettlinjene skal vises på skjermen eller ikke. Digital zoom Velger modusen digital zoom. Konvert.-linse Stilles inn for å oppnå passende fokus ved bruk av et konverteringsobjektiv. Auto-orient. Når kameraet dreies for opptak av et portrettbilde (vertikalt), registrerer det sin egen posisjonsendring, og viser bildet i portrettstilling. Autovisning Viser bildet på skjermen i ca. to sekunder umiddelbart etter at det er tatt. Endre kamerainnstillinger 45 NO