Views
8 months ago

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Danois

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Danois

Kategori Element

Kategori Element Beskrivelse (Hovedinnstillinger) Pip Brukes til å velge eller slå av den lyden du hører når du bruker kameraet. Language Setting Velger det språket som skal brukes i menyelementene, advarslene og meldingene. Funksj.veiv. Velger om funksjonsveiledningen skal vises eller ikke når du bruker kameraet. Initialiser Initialiserer innstillingene til standardinnstillingene. Demomodus Du kan stille inn om du vil vise en demonstrasjon av smilutløseren og scenegjenkjenningsfunksjonen. COMPONENT Velger type videoutgangssignal i samsvar med den tilkoblede TV-en. Video ut Stiller inn videoutgangssignalet i samsvar med TV-fargesystemet til det tilkoblede videoutstyret. Vid zoomevisning Spiller av stillbilder med et bildeforhold på 4:3 og 3:2 med bildeforholdet 16:9 på en HD-TV (High Definition-TV). USB-tilk. Brukes til å velge USB-modus ved tilkobling av kameraet til en datamaskin eller en PictBridgekompatibel skriver ved hjelp av kabelen til flerbruksterminalen. Last ned musikk Endrer musikkfiler med "Music Transfer". Formater musikk Sletter alle bakgrunnsmusikkfiler som er lagret i kameraet. ("Memory Stick"- Format Formaterer "Memory Stick Duo". verktøy) Ny REC-mappe Oppretter en mappe i "Memory Stick Duo" for opptak av bilder. Endre REC-mappe Bytter mappe for lagring av innspilte bilder. Slette REC-mappe Sletter mapper i "Memory Stick Duo". Kopier Kopierer alle bilder i internminnet til "Memory Stick Duo". Filnummer Brukes til å velge hvordan bildene skal tildeles filnumre. (Internt minneverktøy) Format Formaterer internminnet. Filnummer Brukes til å velge hvordan bildene skal tildeles filnumre. (Klokkeinnstillinger) Områdeinnstilling Justerer tiden til lokal tid for det valgte området. Dato- og tidsinnstill. Brukes til å stille inn dato og tid.

Annet Liste over ikoner som vises på skjermen Ikoner vises på skjermen for å angi kameraets status. Du kan endre skjermvisningen ved hjelp av DISP (skjermvisning) på kontrollknappen (side 24). Når du tar stillbilder A Indikator Betydning Gjenværende batteritid Advarsel om lite batteristrøm Bildestørrelse • Ikonene er begrenset i modusen (Enkelt opptak). Når du tar opp film Scenevalg Modusvelger (intelligent autojusteringsmodus, program automodus, filmmodus) Ikon for scenegjenkjenning Ved avspilling Filmopptaksmodus Hvitbalanse Målemodus SteadyShot Vibrasjonsvarsel Scenegjenkjenning DRO Smilfølsomhetsindikator Annet Zooming 47 NO