Views
6 months ago

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Danois

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Danois

Indikator Betydning

Indikator Betydning Fargemodus PictBridge kobler til Visningsmodus Filtrer etter ansikt Favoritter Beskytt Utskriftsbestilling (DPOF) PMB-eksport Avspillingszoom C Indikator Betydning REC-mappe Avspillingsmappe 96 Antall bilder som kan tas 12/12 Bildenummer/Antall bilder tatt opp i valgt mappe 100min Tilgjengelig opptakstid Opptaks-/avspillingsmedia ("Memory Stick Duo", internminne) Skifte mappe AF-lys Rødøyereduksjon Målemodus B z 48 NO Indikator Betydning AE/AF-lås ISO400 ISO-tall Støyreduksjon NR med sakte lukker 125 Lukkerhastighet F3.5 Blenderverdi +2.0EV Eksponeringsverdi Indikator for AFavstandssøkerramme 1.0 m Halvmanuell verdi REC Standby Makro Ta opp en film/Sett en film i standby 0:12 Opptakstid (m:s) 101-0012 Mappefilnummer 2009 1 1 9:30 AM z STOP z PLAY bB BACK/NEXT V VOLUME Dato/tid for opptak av det avspilte bildet Funksjonsveiviser for avspilling av bilde Velge bilder Justere volumet ISO 400 Blitsmodus Blits lader Hvitbalanse ISO-tall

D Indikator C:32:00 Betydning Selvutløser Egendiagnose-display Reisemål Advarsel om overoppheting Konverteringslinse Ansiktsregistrering Serie/nivåtrinn Administrasjonsfil full AF-avstandssøkerramme +2.0EV Trådkors for punktmåling Eksponeringsverdi 500 Lukkerhastighet F3.5 Blenderverdi PictBridge kobler til N Avspilling Avspillingsindikator 35° 37’ 32” N 139° 44’ 31” E Visning av breddegrader og lengdegrader Histogram • vises når histogramdisplayet deaktiveres. Volum Annet 49 NO