Views
9 months ago

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Danois

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Danois

x Bemærkninger om brug

x Bemærkninger om brug af kameraet Sikkerhedskopiering af intern • Rengør blitzens overflade før brug. Varmen hukommelse og "Memory Stick under udløsning af blitzen kan medføre, at Duo" snavs på blitzens overflade giver misfarvning eller sætter sig fast på blitzens Du skal ikke slukke kameraet, fjerne batteriet overflade, så der ikke er tilstrækkeligt lys. eller "Memory Stick Duo", mens aktivitetslampen er tændt. Ellers kan det Bemærkninger om LCD-skærmen medføre, at dataene i den interne hukommelse og objektivet eller "Memory Stick Duo" kan blive ødelagt. Sørg for at oprette en sikkerhedskopi for at beskytte dine data. Om styrefiler Når du indsætter en "Memory Stick Duo" uden en styrefil og tænder for kameraet, anvendes en del af kapaciteten på "Memory Stick Duo" til automatisk at oprette en styrefil. Det kan tage noget tid, før du kan udføre næste betjening. Bemærkninger om optagelse/ Om kameraets temperatur afspilning Kameraet og batteriet kan blive varmt under • Inden du begynder at optage, skal du fortsat brug, men det er ikke en funktionsfejl. foretage en prøveoptagelse for at sikre dig, at kameraet fungerer korrekt. Om beskyttelse mod • Kameraet er hverken støvtæt, stænktæt eller overophedning vandtæt. Læs "Forsigtig" (side 55), før du betjener kameraet. Afhængigt af kameraets og batteriets temperatur, er du muligvis ikke i stand til at • Undgå at udsætte kameraet for vand. Hvis optage film, eller strømmen slår muligvis der trænger vand ind i kameraet, kan det automatisk fra for at beskytte kameraet. Der medføre funktionsfejl. I visse tilfælde kan vises en meddelelse på LCD-skærmen, inden kameraet ikke repareres. strømmen slås fra, eller du ikke længere kan • Ret ikke kameraet mod solen eller andet optage film. kraftigt lys. Det kan medføre funktionsfejl i kameraet. Om kompatibilitet for billeddata • Brug ikke kameraet i nærheden af steder, hvor der genereres stærke radiobølger eller udsendes stråling. Ellers kan det medføre at kameraet ikke kan optage eller afspille billeder korrekt. • Brug af kameraet i sandede eller støvede omgivelser kan medføre funktionsfejl. • Hvis der opstår fugtdannelse, skal den fjernes, før kameraet bruges (side 55). • Du må ikke ryste kameraet eller slå på det. Det kan medføre en funktionsfejl, og du vil muligvis ikke kunne optage billeder. Advarsel om ophavsret Endvidere kan optagemediet blive ustabilt, Tv-programmer, film, videobånd og andet eller billeddataene kan blive ødelagt. materiale kan være ophavsretligt beskyttet. Uautoriseret optagelse af ophavsretligt beskyttet materiale er i strid med 6 DK bestemmelserne i lovene om ophavsret. • LCD-skærmen er fremstillet med ekstremt præcis højteknologi, så mere end 99,99% af alle pixel fungerer. Der kan dog forekomme ganske små sorte og/eller lyse prikker (hvide, røde, blå eller grønne) på LCD-skærmen. Disse prikker er et resultat af den normale produktionsproces, og påvirker ikke optagelsen. • Når batteriniveauet bliver lavt, kan bevægelsen af objektivet stoppe. Sæt et opladet batteri i og tænd for kameraet igen. • Dette kamera overholder den universelle standard DCF (Design rule for Camera File system), der er etableret af JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association). • Sony garanterer ikke, at kameraet kan afspille billeder, der er optaget eller redigeret med andet udstyr, eller at andet udstyr vil kunne afspille billeder, der er optaget med dette kamera.

Ingen kompensation for ødelagt indhold eller optagefejl Sony kan ikke kompensere for manglende evne til at optage eller tab af optaget indhold pga. funktionsfejl på kameraet eller optagemediet osv. Om illustrationer De illustrationer, der anvendes i denne vejledning, er fra DSC-W290, medmindre andet er anført. 7 DK