Views
8 months ago

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Danois

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Danois

x Om bruk av kameraet

x Om bruk av kameraet Internminne og "Memory Stick Duo"-backup Om administrasjonsfiler Om opptak/avspilling 6 NO Ikke slå av kameraet eller ta ut batteriet eller "Memory Stick Duo" mens tilgangslampen lyser. Da kan nemlig data i internminnet eller "Memory Stick Duo" bli ødelagt. Pass på å ta en sikkerhetskopi for å ta vare på dataene dine. Når du setter inn en "Memory Stick Duo" uten en administrasjonfil i kameraet og slår det på, vil en del av "Memory Stick Duo"-kapasiteten brukes til automatisk å opprette en administrasjonsfil. Det kan vare en liten stund før du kan utføre den neste arbeidsoperasjonen. • Før du begynner å gjøre opptak, bør du gjøre et prøveopptak for å forvisse deg om at kameraet virker som det skal. • Kameraet er verken støvtett, sprutbestandig eller vanntett. Les "Forholdsregler" (side 54) før du begynner å bruke dette kameraet. • Unngå at kameraet kommer i kontakt med vann. Hvis det kommer vann inn i kameraet, kan det slutte å virke som det skal. I enkelte tilfeller vil kameraet ikke kunne repareres. • Ikke rett kameraet mot solen eller andre sterke lyskilder. Det kan få kameraet til å slutte å virke som det skal. • Ikke bruk kameraet i nærheten av kilder til radioaktivitet eller sterke radiobølger. I så fall vil kameraet kanskje ikke ta opp eller spille av bilder på riktig måte. • Hvis du bruker kameraet på steder med mye sand eller støv, kan det oppstå feil. • Hvis det skulle oppstå kondens på kameraet, må denne fjernes før du bruker kameraet (side 54). • Ikke rist eller slå på kameraet. Dette kan medføre funksjonsfeil, og du vil kanskje ikke kunne ta bilder. I tillegg kan opptaksmediene bli ubrukelige, eller bildedata kan bli ødelagt. • Rengjør blitsoverflaten før bruk. Varmen fra blitslyset kan misfarge eller brenne fast urenheter på overflaten av blitsen, noe som vil gi dårligere blitsstyrke. Om LCD-skjermen og linsen • LCD-skjermen produseres ved hjelp av ekstremt nøyaktig teknologi, noe som resulterer i at mer enn 99,99% av bildeelementene (pikslene) er reelt operative. Det kan imidlertid forekomme at små svarte og/eller lyse punkter (med hvit, rød, blå eller grønn farge) vises på LCD-skjermen. Disse punktene er en normal følge av produksjonsprosessen og påvirker ikke opptaket. • Når det er lite strøm igjen på batteriet, vil objektivet kanskje slutte å bevege seg. Sett inn et oppladet batteri og slå på kameraet igjen. Om kameraets temperatur Kameraet og batteriet ditt kan bli varmt som følge av kontinuerlig bruk, men det er ikke en funksjonsfeil. Om vern mot overoppheting Hvis kameraet eller batteriet har feil temperatur, vil du kanskje ikke kunne spille inn film, eller strømmen kan bli slått av automatisk for å beskytte kameraet. En melding vises på LCD-skjermen før kameraet slås av, eller før du ikke lenger kan spille inn film. Om kompatibilitet av bildedata • Dette kameraet samsvarer med den universelle standarden DCF (Design rule for Camera File system), som ble etablert av JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association). • Sony garanterer ikke at kameraet vil kunne spille av bilder som er tatt opp eller redigert med annet utstyr, eller at annet utstyr vil kunne spille av bilder som er tatt med kameraet. Advarsel om opphavsrettigheter TV-programmer, filmer, videobånd og annet materiale kan være opphavsrettslig beskyttet. Uautoriserte opptak av slikt materiale kan stride mot bestemmelsene i Åndsverkloven.

Ingen erstatning for ødelagt innhold eller opptaksfeil Sony kan ikke gi erstatning for opptaksfeil, tap av eller skade på innspilt innhold som følge av funksjonsfeil i kameraet eller opptaksmediene e.l. Om illustrasjonene Illustrasjonene som brukes i denne håndboken er av DSC-W290, hvis ikke annet er angitt. 7 NO