Views
8 months ago

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Danois

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Danois

Fokusering på motivets

Fokusering på motivets ansigt (Registrering af ansigter) Tryk på MENU-knappen. 1 Vælg (Registrering af 2 ansigter) med v/V/b/B på kontrolknappen t ønsket tilstand t z. (Fra): Anvender ikke Registrering af zSådan registreres det prioriterede ansigt (Valgt ansigt-hukommelse) flere gange på z indtil den orange ramme ( 22 DK Kameraet registrerer motivets ansigt og fokuserer på det. Du kan vælge hvilket motiv, der skal prioriteres ved fokuseringen. MENU-knap ansigter. (Auto): Vælger og fokuserer automatisk på et prioriteret ansigt. (Prioriter børn): Registrerer og optager med prioritet på ansigtet af et barn. (Prioriter voksne): Registrerer og optager med prioritet på ansigtet af en voksen. 1 Tryk på z på kontrolknappen under Registrering af ansigter. Ansigtet yderst til venstre er registreret som det prioriterede ansigt, og rammen skifter til en orangefarvet ramme . 2 Hver gang du trykker på z, rykker det prioriterede ansigt ét ansigt til højre. Tryk ) er placeret på det ansigt, du ønsker at registrere. 3 For at annullere ansigtsregistreringen (Fra) skal du flytte den orange ramme ud på ansigtet længst til højre og derefter trykke på z igen.

Optagelse af nærbilleder (Makro) Du kan optage smukke nærbilleder af små motiver som fx insekter og blomster. 1 Tryk på (Makro) på kontrolknappen og vælg derefter den ønskede tilstand med b/B t z. (Auto): Kameraet justerer automatisk fokus fra fjerne motiver til nærbilleder. Kameraet bør normalt sættes til denne tilstand. (Makro til): Kameraet justerer fokus sådan, at motiver på nært hold prioriteres. Slå Makro til ved optagelse af motiver på nært hold. Bemærk • Makrotilstanden er fastsat til [Auto], når kameraet er i tilstanden Intelligent autojustering eller Filmtilstand. Brug af selvudløser 1 2 Tryk på (Selvudløser) på kontrolknappen og vælg derefter den ønskede tilstand med v/V t z. (Selvudløser fra): Uden brug af selvudløser. (Selvudløser 10sek): Optagelse starter efter en forsinkelse på 10 sekunder. Brug denne indstilling hvis du selv ønsker at optræde på billedet. Tryk igen på for at annullere. (Selvudløser 2sek): Optagelse starter efter en forsinkelse på 2 sekunder. Dette er til at forhindre slør på grund af bevægelse, når udløserknappen trykkes ned. Tryk på udløserknappen. Selvudløserlampen blinker, og der lyder et bip, indtil lukkeren aktiveres. Brug af optagefunktioner 23 DK