Views
8 months ago

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Danois

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Danois

Valg af en blitztilstand

Valg af en blitztilstand Tryk på (Blitz) på kontrolknappen 1 og vælg derefter den ønskede tilstand med b/B t z. Bemærkninger Ændring af skærmdisplayet Tryk på DISP (skærmbillede) på 1 kontrolknappen og vælg derefter den ønskede tilstand med v/V. zHistogram- og lysstyrkeindstillinger 24 DK (Automatisk blitz): Udløses, når der ikke er tilstrækkeligt med lys eller modlys. (Blitz til): Blitzen udløses altid. (Langsom synkro (Blitz til)): Blitzen udløses altid. Lukkerhastigheden er langsom i mørke omgivelser, så der optages et klart billede af baggrunden, som ligger uden for blitzlyset. (Blitz fra): Blitzen udløses ikke. • [Blitz til] og [Langsom synkro (Blitz til)] er ikke tilgængelige, når kameraet er i tilstanden Intelligent autojustering. • Du kan ikke anvende blitz under serieoptagelse eller niveauoptagelse. (Lys + Kun billede): Gør skærmen lysere og viser kun billeder. (Lys + Histogram): Gør skærmen lysere og viser en graf over billedlysstyrken. (Lys): Gør skærmen lysere og viser informationen. (Normal): Indstiller skærmen til standard lysstyrke og viser informationen. Et histogram er et diagram, som viser et billedes lysstyrke. Diagrammet indikerer et lyst billede, når overvægten er mod højre, og et mørkt billede, når overvægten er mod venstre. • Hvis du viser billeder udenfor under lyse forhold, skal du sætte lysstyrken på skærmen op. Men batteriets styrke aftager muligvis hurtigere under sådanne forhold.

Valg af billedformat i henhold til brug Billedformatet bestemmer størrelsen på den billedfil, der optages, når du tager et billede. Jo større billedformatet er, desto flere detaljer gengives der, når billedet udskrives på et stort papir. Jo mindre billedformatet er, desto flere billeder kan der optages. Vælg det billedformat der svarer til den måde, du ønsker at se dine billeder på. 1 Tryk på MENU-knappen. 2 Vælg (Billedformat) med v/V/ b/B på kontrolknappen t ønsket format t z. Billedformat Retningslinjer for brug Antal billeder (4000×3000) Til udskrifter op til A3+ format Færre (3264×2448) Til udskrifter op til A3 format MENU-knap Udskrivning Fin Brug af optagefunktioner (2592×1944) Til udskrifter op til A4 format (2048×1536) Til udskrifter op til L/2L format (640×480) Til e-mailvedhæftninger (4000×2672) Bredde-højde-forholdet 3:2 svarer til almindelige fotos og postkort Flere Færre Grov Fin (4000×2248) Til visning på et højopløsnings-tv. Færre Fin (1920×1080) Flere Grov 25 DK