Views
6 months ago

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Danois

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Danois

Optagelse af film 1 2 3

Optagelse af film 1 2 3 x Visning af film 2 Tryk på z. Knap z Pause B Hurtigt fremad b Hurtigt tilbage V x Billedformat Billedstørrelse for film 28 DK Indstil funktionsvælgeren til (Filmtilstand). Tryk udløserknappen helt ned for at starte med at optage. Tryk udløserknappen helt ned igen for at stoppe optagelsen. 1 Tryk på (Afspil)-knappen og tryk derefter på B (næste)/b (forrige) på kontrolknappen for at vælge den film du ønsker at se. Afspilningsfunktion Viser skærmen til indstilling af lydstyrke. Juster lydstyrken med v/V. Jo større billedformat, desto højere er billedkvaliteten. Jo større mængde data der anvendes pr. sekund (gennemsnitlig bithastighed), desto mere jævnt bliver det afspillede billede. Gennemsnitlig bithastighed Retningslinjer for brug 1280×720(Fin) 9 Mbps Optag film i højeste kvalitet til visning på HDTV 1280×720(Standard) 6 Mbps Optag film i standardkvalitet til visning på HDTV VGA 3 Mbps Optag i et billedformat egnet til internetoverførsel

x Maksimal optagetid Tabellen nedenfor viser de omtrentlige maksimale optagetider. Disse er totaltider for alle filmfiler. Kontinuerlig optagelse kan foretages i cirka 29 minutter. (Enheder: timer : minutter : sekunder) Kapacitet Intern hukommelse "Memory Stick Duo" formateret med dette kamera Ca. Størrelse 11 MB 256 MB 512 MB 1GB 2GB 4GB 8GB 16 GB 1280×720(Fin) — 0:03:00 0:06:40 0:13:50 0:28:30 0:56:20 1:53:50 3:51:40 1280×720(Standard) — 0:04:30 0:09:50 0:20:20 0:41:30 1:22:10 2:46:10 5:38:00 VGA 0:00:10 0:09:20 0:19:50 0:40:50 1:23:20 2:44:30 5:32:30 11:16:10 Bemærkninger • Optagetiden kan muligvis variere afhængigt af optageforholdene og optagemediet. • Den kontinuerlige optagetid varierer i henhold til optageforholdene (temperatur osv.). • Film med størrelsen indstillet til [1280×720] kan kun optages på en "Memory Stick PRO Duo". Brug af optagefunktioner 29 DK