Views
7 months ago

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Danois

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Danois

Du kan slette alle data,

Du kan slette alle data, der er gemt på "Memory Stick Duo" eller i den interne hukommelse. Hvis der indsat en "Memory Stick Duo", slettes alle data på "Memory Stick Duo". Hvis der ikke er indsat nogen "Memory Stick Duo", slettes alle de data, der er gemt på den interne hukommelse. Sletning af alle billeder (Format) Tryk på MENU-knappen. 1 Vælg (Indstillinger) med V på 2 kontrolknappen, og tryk derefter på z. 3 Vælg [OK], og tryk på z. 4 Bemærk 34 DK MENU-knap Vælg ("Memory Stick"-værktøj) eller (Internt huk.værktøj) med v/V/b/B på kontrolknappen, tryk derefter på [Format] t z. • Ved formatering slettes alle data, inklusive beskyttede billeder, og dataene kan ikke gendannes.

Tilslutning til andet udstyr Visning af billeder på et tv 1 Tilslut kameraet til tv’et med kablet til flerfunktionsterminal (medfølger). Til flerfunktionsstikket Til lyd-/videoindgangsstik Kabel til flerfunktionsterminal zVisning af billeder på et HD (High Definition) TV • Du kan vise billeder, der er optaget på kameraet, ved at tilslutte kameraet til et HD (High Definition) TV med adapterkablet til HD-output (sælges separat). Brug et Type2b-kompatibelt adapterkabel til HD-output. • Indstil [COMPONENT] til [HD(1080i)] under (Primære indstill.) på indstillingsskærmen. Bemærk • [Video ud]-indstillingen er fra fabrikken sat til [NTSC]-tilstand, for at du kan få den bedst mulige filmkvalitet. Hvis der ikke vises nogen billeder på tv’et, eller hvis de ryster, anvender du muligvis et tv, der kun kan vise PAL. Prøv at skifte [Video ud]-indstillingen til [PAL] (side 46). Udskrivning af stillbilleder Hvis du har en PictBridge-kompatibel printer, kan du udskrive billeder ved hjælp af følgende procedure. Indstil først kameraet til at aktivere USB-forbindelse mellem kameraet og printeren. 1 2 Tilslut kameraet til printeren vha. kablet til flerfunktionsterminal (medfølger). Tænd printeren. Når forbindelsen er oprettet, vises -indikatoren. Tilslutning til andet udstyr 35 DK