Views
6 months ago

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Danois

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Danois

3 4 Tryk på MENU t

3 4 Tryk på MENU t (Udskriv) med v/V/b/B på kontrolknappen t ønsket tilstand t z. (Dette bil.): Udskriv det aktuelt viste billede. (Flere billeder): Tryk på b/B for at vise billedet, derefter på z. Vælg det ønskede indstillingspunkt og derefter [OK] t z. Billedet udskrives. MENU-knap Bemærk • Hvis det var umuligt at oprette forbindelse til printeren, skal du sørge for at indstille [USB-tilslut] under (Primære indstill.) til [PictBridge]. zUdskrivning i en fotoforretning Du kan ikke udskrive billeder direkte fra kameraet i forretningen, hvis de er gemt i den interne hukommelse. Kopier billederne til en "Memory Stick Duo", og tag din "Memory Stick Duo" med til fotoforretningen. Sådan foretages kopiering: Tryk på MENU t (Indstillinger) t ("Memory Stick"- værktøj) t [Kopier] t [OK]. Forhør dig i din fotoforretning angående yderligere oplysninger. zSådan sættes datoer på billeder Dette kamera indeholder ikke nogen funktion til indsætning af datoen på et billede. Årsagen til dette er for at forhindre, at datoen duplikeres under udskrivning. Udskrivning i en fotoforretning: Du kan bede om at få billeder udskrevet med en dato sat på. Forhør dig i en fotoforretning angående yderligere oplysninger. Udskrivning i hjemmet: Tilslut kameraet til en PictBridge-kompatibel printer og tryk på MENU-knappen, indstil derefter [Udskriv] t [Dato] til [Dato] eller [Dato&tid]. Indsætning af datoer på billeder med PMB: Med den medfølgende "PMB"-software installeret på en pc (side 38) kan du indsætte datoen direkte på et billede. Men bemærk, at når billeder med indsatte datoer skrives ud, duplikeres datoen eventuelt afhængigt af udskriftsindstillingerne. Se "PMB" angående yderligere oplysninger om "PMB Guide" (side 39). 36 DK

Brug af kameraet med en computer x Brug af "PMB (Picture Motion Browser)" Du kan få endnu mere glæde af dine optagede billeder ved at gøre brug af softwaren, og "PMB" er indeholdt på en CD-ROM (medfølger). Der er flere funktioner, du kan anvende til at få glæde af dine billeder med, end dem der er opremset nedenfor. Se "PMB Guide" (side 39) for yderligere oplysninger. Importer til computer Medietjeneste Overførsel af billedet til medietjenesten. Kalender Visning af billeder på en kalender. Eksporter til kamera Udskrivning Udskrivning af datostemplede billeder. CD/DVD Oprettelse af en datadisk ved hjælp af en CD- eller DVD-brænder. Tilslutning til andet udstyr Eksport af billeder til en "Memory Stick Duo" og visning af dem. Bemærk • "PMB" er ikke kompatibel med Macintosh-computere. 37 DK