Views
8 months ago

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Norvégien

x MENU i

x MENU i visningstilstand Menupunkt (Diasshow) (Datoliste) (Liste over begivenheder) (Visningstilstand) (Filtrer efter ansigter) (Tilføj/fjern Favoritter) (Retouchering) (Tilpasning af flere) (Slet) (Beskyt) (Udskriv) (Roter) (Vælg mappe) (Indstillinger) 44 DK Beskrivelse Afspiller billeder i rækkefølge sammen med effekter og musik. Vælger den datoliste, der skal afspilles. Vælger den begivenhedsgruppe, der skal afspilles. Skifter visningstilstandene. ( Datovisning/ Vis. af Begivenh./ Favoritter/ Mappevisning) Afspiller billeder, der er filtreret for at møde visse betingelser. ( Fra/ Alle mennesker/ Børn/ Småbørn/ Smil) Tilføjer billeder til Favoritter, eller fjerner billeder fra Favoritter. ( Dette bil./ Flere billeder/ Tilføj alle i datointerval*/ Fjern alle i datointerval*) * Den viste tekst varierer i henhold til hver visningstilstand. Retoucherer stillbilleder. ( Beskær/ Rødøjekorrektion/ Uskarp maskering/ Blød fokusering/ Delvis farve/ Fiskeøjeobjektiv/ Tværfilter/ Sløring af omkreds/ Retro/ Smil) Ændrer billedformatet i henhold til brug. ( HDTV/ Blog / e-mail) Sletter billeder. ( Dette bil./ Flere billeder/ Alle billeder i datointerval*) * Den viste tekst varierer i henhold til hver visningstilstand. Forhindrer utilsigtet sletning. ( Dette bil./ Flere billeder) Tilføjer et udskriftsbestillingsmærke til det billede, du ønsker at udskrive på en "Memory Stick Duo". ( Dette bil./ Flere billeder) Udskriver billeder vha. en PictBridge-kompatibel printer. ( Dette bil./ Flere billeder) Roterer et stillbillede. Vælger mappen til visning af billeder. Ændrer andre indstillinger end optageindstillinger.

Brug af (Indstillinger)-punkterne Du kan ændre standardindstillingerne. (Optagelsesindstil.) vises kun, når indstillingerne er indtastet i optagetilstanden. 1 Tryk på MENU-knappen for at vise Menuskærmen. 2 Vælg (Indstillinger) med V på kontrolknappen, og tryk derefter på z. MENU-knap 3 4 Vælg det ønskede punkt med v/V/b/B på kontrolknappen, tryk derefter på z. Tryk på MENU-knappen for at slå indstillingsskærmen fra. Ændring af kameraindstillingerne 45 DK