Views
8 months ago

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Norvégien

Andet Liste over ikoner

Andet Liste over ikoner der vises på skærmen Der vises ikoner på skærmen for at angive kameraets status. Du kan ændre skærmbilledet med DISP (skærmbillede) på kontrolknappen (side 24). Ved optagelse af stillbilleder A Skærm Beskrivelse Resterende batteritid Advarsel om lavt batteriniveau Billedformat • Ikonerne er begrænsede i tilstanden (Nem optagelse). Ved optagelse af film Valg af motiv Funktionsvælger (Intelligent autojustering, Auto programmeret, Filmtilstand) Ikon for Scenegenkendelse Ved afspilning Filmoptagetilstand Hvidbalance Målemetode SteadyShot Advarsel om vibration Scenegenkendelse DRO Indikator for følsomhed for smilregistrering Zoomskalering 48 DK

Skærm Farvetilstand PictBridge-tilslutning Visningstilstand Filtrer efter ansigter Favoritter Beskyt Udskriftsbestilling (DPOF) PMB-eksport Afspilningszoom B Skærm Beskrivelse z AE/AF-lås ISO400 ISO tal NR langsom lukker 125 Lukkerhastighed F3.5 Blændeværdi +2.0EV Eksponeringsværdi Indikator for AFområdesøgerramme 1.0 m Semimanuel værdi OPT Standby Makro Optagelse af en film/Film på standby 0:12 Optagetid (m:s) 101-0012 Mappe- og filnummer 2009 1 1 9:30 AM z STOP z PLAY bB BACK/NEXT V VOLUME Beskrivelse Optaget dato/klokkeslæt for billedet, der gengives Funktionsguide for afspilning af billede Valg af billeder Justering af lydstyrken C Skærm Beskrivelse Optagemappe Afspilningsmappe 96 Antal billeder, der kan optages 12/12 Billednummer/antal billeder, der er optaget i den valgte mappe 100min Optagetid ISO 400 Optage-/afspilningsmedie ("Memory Stick Duo", Intern hukommelse) Ændring af mappe AF-lampe Rødøjereduktion Målemetode Blitzindstilling Blitzen oplades Hvidbalance ISO tal Andet 49 DK