Views
7 months ago

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Norvégien

Stille klokken 1 Trykk

Stille klokken 1 Trykk på ON/OFF (strømbryteren). Kameraet slår seg på. • Det kan ta en liten stund før kameraet er slått helt på og kan brukes. Komme i gang 2 Velg et innstillingselement med v/V på kontrollknappen, og trykk deretter på z. Dato- og tidsformat: Velg dato- og tidsvisningsformat. Sommertid: Velg Sommertid på/av. Dato og tid: Brukes til å stille inn dato og tid. ON/OFF (strømbryter) Kontrollknapp 14 NO 3 4 Still inn tallverdien og en ønsket innstilling med v/V/b/ B, og trykk deretter på z. • Midnatt vises som 12:00 AM, og klokken 12 på dagen som 12:00 PM. Velg [Gå til neste], og trykk deretter på z.

5 Velg ditt ønskede område med b/B på kontrollknappen, og trykk deretter på z. 6 Velg [OK], og trykk deretter på z. Komme i gang Merk • Kameraet har ingen funksjon for å legge datoen oppå bildene. Ved å bruke "PMB" på CD-ROM (inkludert) kan du skrive ut eller lagre bilder med datostempel. x Stille inn dato og klokkeslett igjen Trykk på MENU-knappen, og velg deretter (Innst.) t (Klokkeinnstillinger) (side 46). 15 NO