Views
7 months ago

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Norvégien

Ta/vise bilder Ta bilder

Ta/vise bilder Ta bilder 1 Still inn kameraet på (Intelligent autojustering), og trykk deretter på ON/OFF (strømbryteren). For å ta opp film må du sette modusvelgeren på (Filmmodus) (side 28). Ta/vise bilder 2 Hold kameraet støtt, som vist. • Trykk på T-knappen for å zoome inn, og på W- knappen for å zoome ut. ON/OFF (strømbryter) W/T (zoomeknapp) Modusvelger 3 4 Trykk lukkerknappen halvveis ned for å fokusere. vises for å indikere at SteadyShot virker. Når bildet er i fokus, høres en pipetone, og indikatoren z tennes. Den korteste opptaksavstanden er ca. 10 cm (W)/50 cm (T) (fra linsen). Trykk lukkerknappen helt ned. Bildet tas. Lukkerknapp SteadyShotmerke AE/AFlås 16 NO

Vise bilder 1 Trykk på -knappen (avspilling). Det siste bildet som er tatt, vises. • Hvis bilder på "Memory Stick Duo", som er tatt med andre kameraer, ikke kan spilles av på dette kameraet, kan du vise bildene i [Mappevisning] (side 32). x Velge forrige/neste bilde Velg et bilde med B (neste)/b (forrige) på kontrollknappen. -knappen (avspilling) Ta/vise bilder Kontrollknapp x Slette et bilde 1 Trykk på knappen (Slett). 2 Velg [Dette bildet] med v på kontrollknappen, og trykk deretter på z. x Gå tilbake til å ta bilder Trykk lukkerknappen halvveis ned. x Slå av kameraet Trykk på ON/OFF (strømbryteren). Kontrollknapp (Slett)-knappen 17 NO