Views
6 months ago

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Norvégien

Bruke opptaksfunksjoner

Bruke opptaksfunksjoner Vise færrest mulig indikatorer (Enkelt opptak) Denne modusen reduserer antallet innstillinger til et minimum. Tekststørrelsen øker, og indikatorene blir enklere å se. 1 Still inn modusvelgeren på (Enkelt opptak). Action Endre Selvutl. Trykk på på kontrollknappen for å velge t Velg [Selvutløser 10 sek.] eller [Selvutløser av]. Bildestørr. Trykk på MENU t Velg [Stor] eller [Liten] fra [Bildestørr.]. Blits Trykk på på kontrollknappen for å velge t Velg [Autoblits] eller [Blits av]/Trykk på MENU t [Blits] t Velg [Auto] eller [Av]. zOm Enkel visningsmodus Når du trykker på knappen (avspilling) mens modusvelgeren er stilt inn på (Enkelt opptak), blir teksten i avspillingsskjermbildet større og lettere å se. I tillegg er de funksjonene som kan brukes, begrenset. (Slett)-knappen: Du kan slette det bildet som vises i øyeblikket. Velg [OK] t z. MENU-knapp: Du kan slette det bildet som vises i øyeblikket, med [Slette enkeltbilde], og slette alle bilder i en mappe med [Slette alle bilder]. 18 NO

Gjenkjenne smil og ta bilder automatisk (Smilutløser) 1 Trykk på (smilknappen). 2 Vent på at et smil skal registreres. Når smilnivået overskrider punktet b på indikatoren, tar kameraet bilder automatisk. Når du trykker på (smilknappen) igjen, slås smilutløseren av. • Selv om du trykker på lukkerknappen mens smilutløseren er aktivert, tar kameraet bildet og går deretter tilbake til smilutløsermodus. (smilknappen) Ansiktsregistreringsramme Smilfølsomhetsindikator Bruke opptaksfunksjoner zTips for å lykkes bedre med smilfangsten 1 Ikke dekk øynene med panneluggen. 2 Prøv å posisjonere ansiktet foran kameraet og beveg deg minst mulig opp og ned. Registreringshyppigheten er høyere når øynene er smalere enn vanlig. 3 Smil tydelig med åpen munn. Det er enklere å registrere smilet når tennene synes. 19 NO